AGENDA Drijehornick Activiteiten

  • Per agendapunt is te lezen wanneer, waar en wat het betreft
  • Vaak is er een “LEES MEER” link direct naar de website
  • Onder de lijn geeft “meer informatie” opent het agenda item
  • en met “kopiëren naar mijn agenda” kunt u het agendapunt naar uw eigen agenda brengen.

TIP