Eerste raadhuis gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Beekstraat 11

Het in de muurankers aangebrachte jaar 1734 geeft het bouw­jaar weer van het eerste ‘huys voor Schout en Sche­­penen van Nuenen-Gerwen’. De ingangspartij, bestaande uit een besneden lijst op een hardstenen sierstuk en -stoep, geeft aan dat het een voor die tijd voornaam gebouw was. Het raadhuis van Nuenen-Gerwen aan de Beekstraat werd vanaf 1 januari 1821 het raadhuis van de nieuw gevormde gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het raadhuis van Nederwetten aan de Soeterbeekseweg verloor daar­door die functie.

De eerste activiteit van de nieuwe gemeente Nuenen, Ger­wen en Nederwetten was het installeren van de nieuwe gemeenteraad. Dat gebeurde hier in het raadhuis op maan­dag 1 januari 1821. Hierna het (uitgeschreven) proces verbaal van de raadsver­gadering. Acht niet-gekozen maar benoemde raadsleden leggen de eed af in handen van burgemeester Jan van Hoven: Willem van Eersel (rentenier), Goord Janzen (landbouwer), Derk van de Laar (landbouwer, Nederwetten), Jan van Maas­akkers (landbouwer), Johannes van Rooij (landbouwer), Antonie van der Sande (landbouwer), Jan Slaats en Arnoldus Vogels (particulier).

Handtekening van Jan van Hoven, de eerste burgemeester van de in 1821 nieuw gevormde gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Na de samenvoeging in 1821 van Nederwetten met de gemeente Nuenen-Gerwen is het raadhuis voor de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten in gebruik geweest tot 1874. In dat jaar deed de gemeente het raadhuis in een openbare verkoop van de hand voor 815 gulden. Linnenfabrikant Louis Linders vestigde er een textielweverij in. Vanaf 1910 was het in gebruik als café, ‘Het versleten verstand’ genoemd, en vervolgens als winkel en woonhuis.   

Raadhuis Nuenen-Gerwen [ets: Cor van der Woerd]