Heilig-Kruispark Hooidonk

Ver voorbij de kerk van Nederwetten in de richting van het dorp Breugel ligt de Hooidonkse watermolen aan de rivier de Dommel. Onmiddellijk daarachter, op het Dommeleiland, liggen nog resten van de voormalige Priorij van Hooidonk.

 

Op deze plaats bevindt zich het Heilig-Kruispark, een fraai aange­legd park met een kapel en een kruisweg. Met de terugkeer van een gedeelte van de relikwie in 1953 ontstond de behoefte om op deze  historische grond van Hooidonk,  waar eeuwen geleden het wonder van Hooi­donk had plaats gevonden, een kapel te bouwen. De kapel van Hooidonk, een ontwerp van architect Valk, is in 1954 gebouwd, op initiatief van pastoor Woestenburg, op de fundamenten van de stenen kapel van het slotkloos­ter de Priorij van Hooidonk. Deze Priorij werd  in 1146 gesticht vanuit de abdij van Rolduc. Het voormalig klooster was ingericht voor adellijke nonnen die leefden volgens de regel van Augustinus.

kapel van Hooidonk
De kapel heeft aan drie zijden open rondboog-ingangen. In elk van de zijwanden van de eigenlijke kapelruimte, zes bij acht meter, is een drietal glas-in-loodraampjes geplaatst. KIeine stukjes gebrandschilderd glas, die op deze histo­rische plek in de grond waren gevonden, afkomstig van de ramen van de voormalige kloosterkapel, zijn versierend in lood in de ruitjes verwerkt. Boven de altaarsteen is een antiek crucifix aangebracht. Het houten corpus, in 1625 in Zuid Frankrijk vervaardigd, is met bladzilver bedekt. In de loop van de eeuwen veranderde het corpus van kleur, waardoor er een prachtige harmonie van kleuren is ont­staan.
Boven de ingang van de kapel is een cirkelvormige opening aangebracht waarin zeven stenen zijn gemetseld, die bij de opgravingen zijn gevonden.

Aan weerszijden van het kruis zijn 17-eeuwse beelden geplaatst van de Heilige Maagd en Sint-Jan.
In het torentje hangt het oude Nederwettense brandklokje uit 1793.

Om de nieuwe kapel beter te laten uitkomen is in 1958 het prachtige park aangelegd, omzoomd met 14 kruisweg­staties. De bezoeker wordt bevangen door een grootse stilte en een serene rust.

De kruisweg is een ontwerp van Piet Schoenmakers uit Beesel. Hij realiseerde deze in 1961 en 1962. De staties werden geschonken door plaatselijke particulieren.

 

Foto links: Dit park is sinds 1993 een gemeentelijk monument

Jaarlijks wordt in dit Heilig-Kruispark op de eerste zondag van september de opening van het kerkelijk jaar van de parochie Heilig Kruis gevierd.