’t Weefhuis

 Het gebouw werd in 1888  gebouwd door Jan de Kruijff en deed tot 1962 dienst als linnenweverij onder de naam H.C. van Hoven Linnenfabriek. De naam die het bedrijf reeds had toen het met de toen­malige eigenaar Herman van Hoven in ons Heemhuis was gevestigd. Het was ooit een weverij van kwalitatief hoog niveau die jarenlang het predicaat Hofleverancier mocht voeren. Nadat het pand nog enkele jaren gebruikt werd als kantoor en opslagplaats werd het in 1964 verkocht aan de gemeente Nuenen c.a.

Uit het uitbreidingsplan Nuenen-oost bleek dat het gebouw gesloopt zou worden omdat dwars door het pand een weg gepland was. Jammer voor Nuenen, vond de jonge architect Henk Smolders die, na enige jaren praktijkervaring te hebben opgedaan in Italië en Zwitserland, terugkeerde naar zijn geboortedorp. Nuenen was van oudsher een weversdorp en dus zou volgens hem een dergelijk uniek pand voor de Nuenense gemeen­schap behouden moeten blijven. In Zwitserland had hij ervaren hoe oude panden werden gerenoveerd en een nieuwe bestemming kregen. Hij wilde van het oude fabrieks­pand een ontmoetingsplaats en exposi­tieruimte voor beel­dende kunstenaars maken.

 

Het zou nog ruim twee jaar duren voor zijn plannen om het vervallen pand te restaureren, serieus genomen werden. Na enige positieve gesprekken met de burgemeester werd het plan door  de gemeenteraad vanwege de kosten afge­wezen. Smolders kwam toen op het idee het op eigen kosten te restaureren, mits hij daar  vijf jaar de gelegenheid voor kreeg, zodat de kosten gespreid zouden kunnen worden. De gemeente ging hiermee akkoord. Van 1967 tot 1972 werd er gerestaureerd, nadat eerst een aantal tegenslagen was overwonnen zoals: boktor, ratten en een kruiend dak.

 

Zo werd ’t Weefhuis op 8 november 1972 officieel geopend door burgemeester jhr. mr. J.J. Smits van Oyen en had Henk Smolders er bijna 20 jaar zijn architecten­bureau en interna­tionale kunstgalerie.

In 1989 nam Rob Sanders het galeriestokje over, die het in 2000 op zijn beurt weer doorgaf aan Thea Eijk en Oscar Meijn, die in 2010 de galerie hebben verlaten. Sinds die tijd is het door de gemeente niet meer verhuurd en staat het grotendeels leeg.

Wat de toekomst van dit unieke historische gebouw is?