WEEFHUIS

Lucas van Hauthemlaan 1,            Nuenen

Built in 1888 as a linen factory commissioned by Jan de Kruijff under the name ‘H.C. van Hoven, Damast, Pellen and Linen factory’.  Until 1920, linen was made here using hand-woven looms. The roller was driven with horsepower. The number of employees grew to fifty. The linen was rinsed in the water before the operation and then dried on the dry meadow. In 1897, Jan de Kruijff became ‘purveyor to the supplier’. The factory was closed in 1945 and its use as a storage depot could not prevent her from decaying. The building was purchased by the municipality in 1964 and after restoration by architect Henk Smolders in 1972 used as an exhibition space and was given the name ‘t Weefhuis.

Gebouwd in 1888 als linnenfabriek in opdracht van Jan de Kruijff onder de naam ‘H.C. van Hoven, Damast- Pellen- en Linnenfabriek’. Tot 1920 is hier met behulp van handweefgetouwen linnen vervaardigd. De wals werd met paardenkracht aangedreven. Het aantal personeelsleden groeide uit tot vijftig. Het linnen werd gespoeld in het water vóór het bedrijf en daarna gedroogd op de bleekweide. In 1897 werd Jan de Kruijff ‘Hofleverancier’. In 1945 werd de fabriek gesloten en het gebruik als opslagplaats kon haar niet behoeden voor verval. Het pand is in 1964 aangekocht door de gemeente Nuenen c.a. en na restauratie door architect Henk Smolders in 1972 in gebruik als expositieruimte en kreeg de naam ’t Weefhuis.