Archeologie Algemeen Nuenen in het Paleolithicum

Archeologie Algemeen Nuenen in het Paleolithicum

Paleolithicum (ca 300.000 – 9.000 voor Christus) In Noord-Brabant zijn uit deze periode vooral vondsten uit het Laat- Paleolithicum (11.000 – 8.800 voor Christus) bekend. Gedurende deze periode heerste als gevolg van de IJstijden vrijwel de gehele tijd een koud...