1888 Oprichting St. Caeciliakoor in Gerwen

1888 Oprichting St. Caeciliakoor in Gerwen

[Foto: Studio BM] In mei 1888 bedenken enige enthousiaste zangers uit het kerkkoor van de St. Clemenskerk in Gerwen dat zij ook andere liederen willen zingen. Ze besluiten tot oprichting van een ‘liedertafel’ onder de naam ‘Vergenoegen’. Al...
1886 Bouw Sint Elisabethsgesticht ‘Het Klooster’

1886 Bouw Sint Elisabethsgesticht ‘Het Klooster’

  Een monumentaal en markant gebouw dat sinds 1886 samen met de H. Clemenskerk, de pastorie en de openbare lagere school, beeldbepalend is voor het Park in Nuenen. Sinds de intrede van Wilhelmus Petrus van Lent als pastoor van de H. Clemensparochie heeft hij een...
1883-1885 Vincent van Gogh in Nuenen

1883-1885 Vincent van Gogh in Nuenen

    Als Vincent van Gogh op 5 december 1883 niet bij zijn ouders, schuin tegenover het huidige museum, was gearriveerd om daarna bijna twee jaar in Nuenen te blijven, dan… Ja, wat dan? Dan was ds. Theodorus van Gogh als predikant in Nuenen met zijn gezin...
1872 Bouw van de (5e) Nuenense Clemenskerk

1872 Bouw van de (5e) Nuenense Clemenskerk

  Van de oude Nuenense middeleeuwse Heilige Clemenskerk was eind 19e eeuw alleen nog maar een deel van de toren overgebleven. Die afgeknotte toren was een geliefd schilder- en tekenobject voor Vincent van Gogh. Deze toren stond jarenlang eenzaam op de Nuenense...
1866 Opening station Nuenen

1866 Opening station Nuenen

    Al in 1843 werd in de provincie Noord-Brabant serieus nagedacht over de aanleg van een spoorlijn. In 1854 begon een particuliere onderneming in Noord-Brabant met de eerste spoorlijn die vanuit Antwerpen via Roosendaal naar Zevenbergen liep. In 1855 werd...