1929 Bouw van d’n 28 Opwettenseweg

1929 Bouw van d’n 28 Opwettenseweg

  Achter zijn café op den Bult had Driek Smits een flink stuk grond aan de Poelakker te Opwetten. Voor zijn café liep de doorgaande weg van Tongelre naar Nuenen. Aannemer Kees Oomen uit Aalst en architect Antoon van Os waren geïnteresseerd in dat stuk grond om...
1926-1927 Bouw nieuwe scholen in de drie dorpen

1926-1927 Bouw nieuwe scholen in de drie dorpen

School Nederwetten anno 1960 [foto Cees van Keulen] In 1820 had elk kerkdorp zijn eigen school. Dit waren allemaal gemeentescholen. Pas in 1920 ging de nieuwe Onderwijswet in werking. Die betekende de gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs. Daarmee...
1922 Oprichting RKSV Nuenen

1922 Oprichting RKSV Nuenen

  De oudste sportvereniging van Nuenen, Gerwen en Nederwetten is. R.K.S.V. Nuenen. Weliswaar op 15 mei 1922 opgericht onder de naam ‘Wilhelmina’, werd dit al snel R.K.S.V. Nuenen. Sinds 1954 speelt Nuenen in groen-wit tenue. Via een nomadisch bestaan...
1920 Aanleg Park

1920 Aanleg Park

  Het groene hart van Nuenen werd in 1920 door de gemeente aangelegd op het Heieind, nadat de verhuur aan de zusters was geëindigd. Zij gebruikten het terrein als bleekweide voor hun was. Een openbaar plantsoen op die plek in een dorp met 3.000 inwoners was best...
1920 Bouw Steenfabriek Eeneind

1920 Bouw Steenfabriek Eeneind

  De spoorlijn Antwerpen – Eindhoven – Venlo werd in 1863 in gebruik genomen. Dat had tot gevolg dat de buurtschap Eeneind zich rond het station Nuenen kon ontwikkelen. Na het openen van een linnen- en damastfabriek kwam er ook een bakkerij: bakkerij Schellens....