1843 Gevolgen opheffing gemeente Nederwetten

1843 Gevolgen opheffing gemeente Nederwetten

    1843 raadhuis Nederwetten overbodig Toen in 1821 de gemeente Nederwetten en Eckart ophield te bestaan, werd het raadhuis overbodig. De eigendom ging over naar de nieuwe gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nadat het gebouw een aantal jaren leeggestaan...
1836 Bouw kasteel Soeterbeek

1836 Bouw kasteel Soeterbeek

  In 1836 zijn de resten van het, daar in 1462 gebouwde en in 1732 verlaten, klooster Soeterbeeck gekocht door Josephus Smits (van Oyen), een Eindhovense textielfabrikant. Hij herstructureerde het gebied en bouwde een landhuis in Franse stijl. Na zijn dood en die...
1824-1825 Bouw protestants kerkje

1824-1825 Bouw protestants kerkje

  Bij de Vrede van M√ľnster in 1648, die een einde maakte aan de opstand en van de Nederlanden een zelfstandig land maakte, grepen de protestanten de macht. De gereformeerde godsdienst werd staatsgodsdienst, alle zichtbare uitingen van andere godsdiensten werden...
Kaart gemeente Nuenen c.a. 1865

Kaart gemeente Nuenen c.a. 1865

  In de Gemeente atlas van de provincie Noord-Brabant van Jacob Kuyper uit 1865 staan de plattegronden van alle 184 gemeenten. Ook de plattegrond van de in 1821 gevormde gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is in de atlas opgenomen. Vermeld wordt dat de...
1821 Vorming gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

1821 Vorming gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

In het Koninklijk Besluit van 17 augustus 1819 wordt de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten gevormd per 1 januari 1821. Feitelijk betekende dit dat de bestaande gemeente Nederwetten en Eckart werd gesplitst. Eckart werd bij de gemeente Woensel gevoegd en...