Canon van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1821-2021

Heemkundekring De Drijehornick kijkt in een canon (tijdlijn) van 50 vensters terug op

200 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

De vensters worden steeds verder aangevuld tot ze alle 50 op een rij staan!!

 
Verantwoording en colofon In het kader van de voorbereidingen van de festiviteiten rond het 200 jarig bestaan van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is met name door Fien van Grootel en Theo Swinkels het idee van het maken van een canon naar voren gebracht. Zij hebben er dan ook voor gezorgd dat vanuit de Stichting NGN200 het verzoek aan heemkundekring De Drijehornick is gedaan om een Canon te maken over het 200 jarig bestaan van de gemeente. Een werkgroep bestaande uit Fien van Grootel, Theo Swinkels, Louis Bressers en Jan Vellekoop heeft zich aan een selectie van gebeurtenissen gezet om te komen tot de 50 vensters tellende Canon die nu voor u ligt. Dit betekent dat vele leuke en minder leuke zaken uit de afgelopen 200 jaar aan bod komen, maar het betekent ook dat heel veel zaken achterwege blijven. Een Canon kan immers niet uitputtend zijn. Iedereen beleeft en waardeert historische gebeurtenissen anders. We hebben er bewust voor gekozen weinig vensters (slechts 2) te koppelen aan personen. Het ging ons immers niet om de 50 belangrijkste inwoners. De meeste vensters gaan over (de totstandkoming van) gebouwen en gebeurtenissen. Daar zit altijd een verhaal achter, waarin natuurlijk mensen een rol spelen! Criteria zijn verder o.a. geweest: belang voor de gemeente, mogelijkheid om een leuk stukje over te schrijven, dat soms weer als kapstok kan dienen voor een meer algemener tijdsbeeld; een zekere spreiding van gebeurtenissen. Deze Canon is ook niet echt wetenschappelijk. Wel hebben we zoveel als mogelijk alle genoemde feiten en namen gecheckt. We hopen dat onze keuzes aanleiding tot discussie en uitbreiding/aanvulling zullen leiden. Immers alle drie de dorpen bestaan langer dan 200 jaar en ook komende jaren zullen er belangwekkende gebeurtenissen blijven plaatsvinden. De werkgroep dankt de medeschrijvers/werkers: Cor Aalberts, Ruud Bovens, Gemma Eerdmans, Nannie van den Eijnden, Piet van den Heuvel, Mariët Jonkhout, Jim de Koning, Janneke Mes, Joke van Ouwerkerk-van Eck, Peter van Overbruggen, Roland van Pareren, Jos Thielemans en Hans Verboom. Zij hebben daarnaast fotosuggesties gedaan en redactionele werkzaamheden verricht. Zonder hen was deze Canon er niet geweest. Wij wensen u veel leesplezier. Graag ontvangen wij uw suggesties, opmerkingen en verbeteringen per mail op info@drijehornick.nl. Kijk vooral ook op de site www.NGN200.nl voor de diverse festiviteiten.  © Het auteursrecht op de teksten berust bij heemkundekring De Drijehornick. Uiteraard zijn hier vele bronnen voor gebruikt. Reproductie hiervan voor met onderwijs samenhangende documenten is met bronvermelding toegestaan. Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het gebruikte beeldmateriaal is grotendeels afkomstig uit de beeldbanken van de heemkundekring en het RHcE/BHIC. Ook zijn er enkele foto’s van internet gehaald. Er kan in die gevallen sprake zijn van rechthebbenden op auteursrechten. Wij hebben getracht eventuele rechthebbenden te benaderen. Personen die menen ten onrechte niet te zijn benaderd, worden verzocht contact met heemkundekring De Drijehornick op te nemen. />