Canon van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1821-2021

 

Heemkundekring DE DRIJEHORNICK kijkt in een canon (tijdlijn) van 50 vensters
terug op 200 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

NGN200 ligt achter ons. De festiviteiten werden, in verband met de corona pandemie een jaar uitgesteld… maar de NGN website bestaat nog en kunt u lezen via deze link. (het is een website waarvoor geen wijzigingen of aanvullingen meer zullen komen)

 

 

 

1821 Vorming gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

1821 Vorming gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Kaart gemeente Nuenen c.a. 1866

Kaart gemeente Nuenen c.a. 1866

1824-1825 Bouw protestants kerkje

1824-1825 Bouw protestants kerkje

1836 Bouw kasteel Soeterbeek

1836 Bouw kasteel Soeterbeek

1843 Gevolgen opheffing gemeente Nederwetten

1843 Gevolgen opheffing gemeente Nederwetten

1843 Aanleg nieuwe infrastructuur

1843 Aanleg nieuwe infrastructuur

1853 Emigratie naar Noord-Amerika

1853 Emigratie naar Noord-Amerika

1856 Gezondheidszorg gemeentelijke verantwoordelijkheid

1856 Gezondheidszorg gemeentelijke verantwoordelijkheid

1859 Afschaffing Tiendrecht

1859 Afschaffing Tiendrecht

1866 Opening station Nuenen

1866 Opening station Nuenen

1872 Bouw van de (5e) Nuenense Clemenskerk

1872 Bouw van de (5e) Nuenense Clemenskerk

1883-1885 Vincent van Gogh in Nuenen

1883-1885 Vincent van Gogh in Nuenen

1886 Bouw Sint Elisabethgesticht ‘Het Klooster’

1886 Bouw Sint Elisabethgesticht ‘Het Klooster’

1888 Oprichting St. Caeciliakoor in Gerwen

1888 Oprichting St. Caeciliakoor in Gerwen

1888 Bouw ‘t Weefhuis

1888 Bouw ‘t Weefhuis

1896 Bouw Heilige Lambertuskerk in Nederwetten

1896 Bouw Heilige Lambertuskerk in Nederwetten

1901 Oprichting Boerenleenbank

1901 Oprichting Boerenleenbank

1906 Bloemhoeve in Nederwetten krijgt bijzondere bewoner

1906 Bloemhoeve in Nederwetten krijgt bijzondere bewoner

1907 Verschuiving centrum Gerwen naar Heuvel

1907 Verschuiving centrum Gerwen naar Heuvel

1912 Oprichting Stoomtimmerfabriek NOOR

1912 Oprichting Stoomtimmerfabriek NOOR

1914-1918 Nuenen c.a. in de Eerste Wereldoorlog

1914-1918 Nuenen c.a. in de Eerste Wereldoorlog

1919 Oprichting Helpt Elkander

1919 Oprichting Helpt Elkander

1920 Bouw Steenfabriek Eeneind

1920 Bouw Steenfabriek Eeneind

1920 Aanleg Park

1920 Aanleg Park

1922 Oprichting RKSV Nuenen

1922 Oprichting RKSV Nuenen

1926-1927 Bouw nieuwe scholen in de drie dorpen

1926-1927 Bouw nieuwe scholen in de drie dorpen

1929 Bouw van de 28 Opwettenseweg

1929 Bouw van de 28 Opwettenseweg

1940-1944 Nuenen c.a. in de Tweede Wereldoorlog

1940-1944 Nuenen c.a. in de Tweede Wereldoorlog

1941 De Vank wordt in gebruik genomen

1941 De Vank wordt in gebruik genomen

1950 Wederopbouw: van agrarisch dorp naar stedelijk woongebied

1950 Wederopbouw: van agrarisch dorp naar stedelijk woongebied

1953 Villa wordt gemeentehuis

1953 Villa wordt gemeentehuis

1958 De eerste Rond de Linde verschijnt

1958 De eerste Rond de Linde verschijnt

1960 1e Voortgezet onderwijs in Nuenen c.a.

1960 1e Voortgezet onderwijs in Nuenen c.a.

1961 1e veulenkeuring Gerwen

1961 1e veulenkeuring Gerwen

1967 Nieuwe St. Clemenskerk Gerwen

1967 Nieuwe St. Clemenskerk Gerwen

1969 10.000ste inwoner

1969 10.000ste inwoner

1970 Start bouw Nuenen-Zuid

1970 Start bouw Nuenen-Zuid

1981 Bejaardenhuis ‘De Akkers’ geopend

1981 Bejaardenhuis ‘De Akkers’ geopend

1984 Gezamenlijke tentoonstelling Gilden

1984 Gezamenlijke tentoonstelling Gilden

1992 Afronding vernieuwing Nuenen centrum

1992 Afronding vernieuwing Nuenen centrum

1997 Klooster wordt gemeenschapscentrum

1997 Klooster wordt gemeenschapscentrum

1998 Nieuw gemeentewapen NGN

1998 Nieuw gemeentewapen NGN

2000 700 jarig bestaan Nuenen – Gerwen

2000 700 jarig bestaan Nuenen – Gerwen

2004 Start Ons Net

2004 Start Ons Net

2010 Opening Vincentre

2010 Opening Vincentre

2010 Opening restaurant Opwettense watermolen

2010 Opening restaurant Opwettense watermolen

2010 CPO project De Esrand Nederwetten

2010 CPO project De Esrand Nederwetten

2019 Nuenen c.a. blijft zelfstandig

2019 Nuenen c.a. blijft zelfstandig

2021 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar

2021 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar


Verantwoording en colofon

In het kader van de voorbereidingen van de festiviteiten rond het 200 jarig bestaan van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is met name door Fien van Grootel en Theo Swinkels het idee van het maken van een canon naar voren gebracht. Zij hebben er dan ook voor gezorgd dat vanuit de Stichting NGN200 het verzoek aan heemkundekring De Drijehornick is gedaan om een Canon te maken over het 200 jarig bestaan van de gemeente.

Een werkgroep bestaande uit Fien van Grootel, Theo Swinkels, Louis Bressers en Jan Vellekoop heeft zich aan een selectie van gebeurtenissen gezet om te komen tot de 50 vensters tellende Canon die nu voor u ligt. Dit betekent dat vele leuke en minder leuke zaken uit de afgelopen 200 jaar aan bod komen, maar het betekent ook dat heel veel zaken achterwege blijven. Een Canon kan immers niet uitputtend zijn. Iedereen beleeft en waardeert historische gebeurtenissen anders. We hebben er bewust voor gekozen weinig vensters (slechts 2) te koppelen aan personen. Het ging ons immers niet om de 50 belangrijkste inwoners. De meeste vensters gaan over (de totstandkoming van) gebouwen en gebeurtenissen. Daar zit altijd een verhaal achter, waarin natuurlijk mensen een rol spelen!

Criteria zijn verder o.a. geweest: belang voor de gemeente, mogelijkheid om een leuk stukje over te schrijven, dat soms weer als kapstok kan dienen voor een meer algemener tijdsbeeld; een zekere spreiding van gebeurtenissen. Deze Canon is ook niet echt wetenschappelijk. Wel hebben we zoveel als mogelijk alle genoemde feiten en namen gecheckt.

We hopen dat onze keuzes aanleiding tot discussie en uitbreiding/aanvulling zullen leiden. Immers alle drie de dorpen bestaan langer dan 200 jaar en ook komende jaren zullen er belangwekkende gebeurtenissen blijven plaatsvinden.

De werkgroep dankt de medeschrijvers/werkers: Cor Aalberts, Ruud Bovens, Gemma Eerdmans, Nannie van den Eijnden, Piet van den Heuvel, Mariët Jonkhout, Jim de Koning, Janneke Mes, Joke van Ouwerkerk-van Eck, Peter van Overbruggen, Roland van Pareren, Jos Thielemans en Hans Verboom. Zij hebben daarnaast fotosuggesties gedaan en redactionele werkzaamheden verricht. Zonder hen was deze Canon er niet geweest.

Wij wensen u veel leesplezier.

Graag ontvangen wij uw suggesties, opmerkingen en verbeteringen per mail op info@drijehornick.nl. Kijk vooral ook op de site www.NGN200.nl voor de diverse festiviteiten.

 © Het auteursrecht op de teksten berust bij heemkundekring De Drijehornick. Uiteraard zijn hier vele bronnen voor gebruikt. Reproductie hiervan voor met onderwijs samenhangende documenten is met bronvermelding toegestaan. Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

Het gebruikte beeldmateriaal is grotendeels afkomstig uit de beeldbanken van de heemkundekring en het RHcE/BHIC. Ook zijn er enkele foto’s van internet gehaald. Er kan in die gevallen sprake zijn van rechthebbenden op auteursrechten. Wij hebben getracht eventuele rechthebbenden te benaderen. Personen die menen ten onrechte niet te zijn benaderd, worden verzocht contact met heemkundekring De Drijehornick op te nemen.