De dames van de RKVO met vaandel tijdens de overdracht van de heilig kruisrelikwie op Hooidonk begeleid door Mw. Van Gennip en hun voorzitter Mw. Gerritsen-Gebbink

De katholieke vrouwenorganisatie

Aanvankelijk werd de katholieke vrouwenorganisatie, KVO, bij haar oprichting op 11 januari 1955 de boerinnenbond genoemd. Het besluit tot oprichting werd genomen door de plaatselijke boerenbond met als voorzitter M. de Vries. De overige bestuursleden waren Harry Renders (bij de kerk), Harry Renders (bij de school) en Harry Joosten. Overigens was pastoor Woestenberg een van de mede-initiatiefnemers.

Na een bijeenkomst in het washok van de pastorie werd besloten om contact op te nemen met de NCB te Tilburg. Op 11 januari 1955 kwamen het bestuur van de boerenbond, pastoor Woestenberg en Mej. Hoenselaar uit Tilburg bij elkaar. Op deze bijeenkomst is alles op een rijtje gezet en heeft men een bestuur geformeerd.

Voorzitter werd Mw. Agnes Gerritsen-Gebbink, bestuursleden Mw. Maria Sleegers-Toonders en An Teunisse. Nelly Verschuren was secretaris en Mw. Miet Rooijakkers was penningmeester De heer Harry Renders (van Hoof) werd als afgevaardigde van de Boerenbond gekozen. Nederwetten meldde zich aan in Tilburg en zij werd de 285e afdeling. De naam die de vereniging kreeg was zeer toepasselijk n.l. ” Maria van Hooidonk”.

Bij de start van de vereniging had men 71 leden, de jongeren meegerekend. Om nu de lege kas te vullen werden allerlei acties gehouden zoals het inzamelen van oude lompen en oud papier. Het eerste feest, het 10-jarige bestaan, werd gevierd in het kippenhok van Jan Sleegers. Deze ruimte zag er netjes uit, want er was van tevoren een bruiloft in gevierd.

In de beginjaren van de vereniging mochten twee zieke leden naar Lourdes dankzij de opbrengst van het kienen en het eierenrapen. Pastoor Panken heeft de boerinnenbond omgedoopt tot KVO, de Katholieke Vrouwen Organisatie.

Bij het 20-jarig jubileum werden 29 leden door Thea de Louw met een corsage gedecoreerd. Mw. Sleegers-Toonders werd als bestuurslid van het eerste uur extra gefeliciteerd. De vereniging organiseerde vele excursies zoals naar de KI in Oerle en de Politie in Eindhoven. Ook de CHV in Veghel en de Haveb in Tilburg mochten niet ontbreken in het excursieprogramma. Het kringoogstfeest werd door de hoofdorganisatie toegewezen aan Nederwetten in 1972 en vond plaats op Hooidonk.

Op de terugtocht vanaf Hooidonk naar de St-Lambertuskerk wordt de optocht afgesloten door de Rooms Katholieke Vrouwen Organisatie (RKVO). Links de oude schuur van de in de oorlog afgebrande winkel annex café van Van Rooij-Geven

 

De jubilarissen bij het 25-jarige bestaan van de KVO
V.l.n.r.: ?, Anna Rooijakkers, ?, Riek Rovers, Grada Rooijakkers, Anna Rooijakkers, Beb van der Putten, Drika Joosten, Dora van der Putten, Tina Swinkels, Anna van Genugten, Mien van Esch, Maria Sleegers, Anna Teunisse en Anna Schepers

De jubilarissen bij het 40-jarige bestaan van de KVO
V.l.n.r.: Maria Sleegers, Grada van der Putten, Tina Swinkels, Anna van Santvoort, Anna Schepers en Nelly Verschuren
Zittend: Bets van der Putten, Mina Renders en Lena Renders

Het bestuur bij het 25-jarige bestaan van de Katholieke Vrouwen Organisatie. V.l.n.r.: Mieke de Vries, Tina Raaijmakers, Maria Sleegers, Netje Pasman en Anna Meiers

Het 50-jarig bestaan wordt gevierd op 11 januari 2005 en de vijf jubilarissen van het eerste uur ontvangen uit handen van burgemeester W. Ligtvoet het gemeentelijke wandbord met gemeentewapen. Deze jubilarissen zijn; Maria Sleegers-Toonders, Gerarda van der Putten-Rooijakkers, An Versantvoort-Teunisse, Annie Verhagen-Schepers en Nelly Verschuren.

Het doel van de KVO is om voor haar leden een gemotiveerde, actieve, emancipatorische vereniging te zijn, welke door middel van maatschappelijke en geestelijke onderwerpen een invulling wil geven aan de educatieve vorming van haar leden. Het opzetten van cursussen, themabijeenkomsten en lezingen is naast het gezelligheid aspect een belangrijk onderdeel van de KVO.

De KVO is een afspiegeling van de Nederwettense samenleving.

Dit artikel is geschreven door Jos Thielemans en eerder verschenen in het boek “Van Hooidonk tot Soeterbeek; Nederwetten in woord en beeld in de 20e eeuw” (2005).