De overheid

Zowel de burgerlijke als de kerkelijke organisatie van de opkomende gemeente Nederwetten werd verzorgd door de priorij van Hooidonk. Deze groeide al snel uit tot een middelbare en lage heerlijkheid en justitie. De hoge heerlijkheid viel onder de verantwoordelijkheid van de Hertog van Brabant. In 1557 kocht Jhr. Rutger van Berkel de lage en middelbare heerlijkheid van de priorij van Hooidonk en tevens de hoge heerlijkheid van de Hertog van Brabant. Dit heeft hij overigens gelijktijdig met die van Nuenen en Gerwen en Opwetten gedaan. Eveneens kocht hij deze zaken ook van Tongelre. Door deze aankoop werd het oude laat- en cijnshof omgezet in een schepenenbank, bestaande uit 5 schepenen. Het bijbehorende gemeentewapen was dat van de familie Van Berkel. Verder waren er een schout, burgemeester, kerkmeester, een heilige Geestmeester, secretaris, vorster en een schutter.
De schouten waren: Hendrik Leijten ± 1610
Jan Peter Dánvers 1629-1637
Goyaert Aerts(sen) 1652-1653
Johan Curtius 1655-1688

Na deze periode werd het schoutambt opgedragen aan de kwartierschouten van Peelland die deze taak weer door hun stadhouders lieten uitvoeren. Deze stadhouders benoemde de schepenen en zij beëdigden de volgende magistraten:
Jacob Boor 1690-1705
Gijsbert de Jongh 1707-1710
Jacob Hasevoet 1712-1717
Gijsbert Gualtery 1717-1751
Paulus Eckringa 1754-1759
Jacob Kien 1760-1774
Jan Willem van Nouhuijs 1775-1795 (deze woonde in de priorij).
Op 1 juni 1795 konden de mensen voor het eerst gaan stemmen ten gevolge van de Franse volks representaat. Zij mochten voortaan hun eigen municipaliteit of regering kiezen. In 1810 werd onder het regime van Keizer Napoleon het hele bestuursapparaat gereorganiseerd en op Franse leest geschoeid. Voor Nederwetten betekende het dat het gehucht Eckart aan Nederwetten werd toegevoegd. Als eerste bestuurder van de gemeente Nederwetten was Willem Sengers benoemd. Willem Sengers geboren te Nederwetten op 8-5-1758 en overleden op 9-11-1815 was gehuwd met Christina Arts. Sengers was landbouwer en was van 1786 tot 1798 armmeester en van 1795 tot 1796 was hij burgemeester. In 1798 werd hij schepen en vanaf 1799 volgde hij Aert Habraken op als president-schepen tevens loco-schout. In 1810 werd hij benoemd tot burgemeester (maire) van de gemeente Nederwetten-Eckart tot zijn dood in 1815. Willem Sengers woonde op de Schoteldonkse hoeve, deze stond op de plaats van Hoekstraat 1 en was gesticht door de priorij Hooidonk. Hij is opgevolgd door Hendrik-Jan Spoorenberg uit Woensel. Deze bleef tevens burgemeester van Woensel. Deze Spoorenberg had veel banen want hij was gelijktijdig secretaris van Nederwetten en Eckart als ook notaris in Eindhoven. Op 1 januari 1821 komt Nederwetten bij Nuenen en word Spoorenberg burgemeester van Woensel en Eckart. Dat gebeurde bij Koninklijk Besluit, na voordracht door Provinciale Staten.

De burgemeester van Nuenen was op dat moment Johannes van Hoven welke als protestantse gemeentesecretaris door Provinciale Staten was benoemd in 1813. Hij heeft deze functie uitgeoefend tot 1843. Hij wordt dan opgevolgd door louter katholieke burgemeesters te weten:
Arnoldus Vogels 1844-1850
Johannes de Vries 1850-1860
Johannes van Hombergh 1860-1895
A. van Luijtelaar 1895-1911
J.C. van Kemenade 1911-1921
Jhr. Mr. J.Th.M. Smits van Oyen 1921-1931
Jhr. Mr. C.T.J. van Rijckevorsel 1931-1954
O.M. Hafmans 1955-1962
Jhr. Mr. J.J. Smits van Oyen 1963-1977
Mr. R.W.M. Gerrits 1977-1981
H. Terwisse 1981-2001
W. Ligtvoet 2001-

Henk Sloots, oud raadslid van de Gemeente Nuenen c.a.

Vanuit Nederwetten zij er verschillende personen actief geweest als wethouder of als raadslid in de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

W. v/d Laar(1803-1893) als wethouder
J. Sengers 1892-1893 als raadslid
H. Renders 1893-1919 als raadslid
A.W. Renders 1914-1919 als wethouder
M. Sloots 1919-1923 als wethouder
1923-1927 als raadslid
1945-1946 als wethouder
A. de Rijk 1946-1970 als raadslid
A.G. Renders 1962-1966 als raadslid
H. Sloots 1970-1986 als raadslid
S. van Bruggen 1986-1997 als raadslid
L.M. de Vries 1989-1990 als raadslid

De gemeenteraad uit de periode 1970 tot 1974 met het Nederwettens raadslid Henk Sloots. V.l.n.r. zittend: Wethouder A.F. Poot, mevr. Baan-d’Ailly, Burgemeester J. Smits van Oyen en wethouder G. Schijven. V.l.n.r. staand: G.C. Bakers, L.A. Kaptein, P. van de Heuvel, J. Kuijten, H. Blextoon, G. Aarts, W.G. Pijs, A.G. van Oorsouw (boven), J.C.M. Kramer, M.W. van Grotel, C.M. Molenaar, H. Sloots en de gemeentesecretaris W.G. Janssen

Dit artikel is geschreven door Jos Thielemans en eerder verschenen in het boek “Van Hooidonk tot Soeterbeek; Nederwetten in woord en beeld in de 20e eeuw” (2005).