De voetbalvereniging

De eerste pogingen om in Nederwetten een voetbalvereniging op te richten dateren uit 1962. De club zou ODV, Opgericht Door Vrienden, gaan heten. Maar zoals de erevoorzitter Piet Renders beweert waren er al in de jaren 50 diverse pogingen om georganiseerd een balletje te trappen. Aan het biljart en aan een potje bier werd er in café Geven afgesproken een vereniging op te richten en Jan Geven zou wel een bal beschikbaar stellen. Als voetbalterrein werd gebruik gemaakt van een braak liggend stuk grond in het “Broek”. Voor vele Nederwettenaren een bekend terrein, want daar werden de vele voetbaluitstapjes van meester Janssen, hoofd der lagere school, georganiseerd. De hele club heeft slechts 8 weken bestaan en was toen al ter ziele.
De echte voetbalfanaten zijn maar in Gerwen bij RKGSV gaan voetballen en met succes. Dit mede gezien de vele Nederwettenaren die in het eerste team van Gerwen vertegenwoordigd waren, zoals uit nevenstaande foto blijkt.
Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Een aantal jeugdige voetballiefhebbers waaronder Tonnie Dekkers, Jac Kluijtmans, Theo Hoeks en Miel van Rooij is naar Piet van Hoek gegaan om medewerking te vragen bij de oprichting van een eigen Nederwettense voetbalvereniging. En dit lukte. Spoedig werd er deelgenomen aan een aantal toernooien zoals tegen EMK en Gestelse Boys. Als trainiingslocatie diende een terrein achter het kerkhof waar nu een manege ligt. De toenmalige pastoor van Nederwetten heeft toestemming gegeven om een aantal bomen te rooien en met behulp van wat panlatten van aannemer Jan de Louw konden de doelen in elkaar worden gezet zodat er gescoord kon worden.

Het elftal uit 1960 uit Gerwen met vele Nederwettenaren. Achterste rij v.l.n.r.: Frans Dekkers en Jan Janssen. Eerste rij: Piet Renders en Thijs Migchels. En liggend: de keeper Harrie Janssen

Het oudste team uit 1967. Staand v.l.n.r.: H. van de Wiel (voorzitter), F. Dekkers, P. Migchels, F. Migchels, J. de Louw, A. Dekkers, Janssen. A. de Brouwer, P. van Hoek (leider). Gehurkt: A. van Doorn (Trainer/speler), H. Dekkers, P. Renders, W. Merkies, P. Gruijthuizen, Dekkers, A. Sanders.

Echter na een aantal jaren was ook het jeugdige bestuur niet in staat om een geschikt terrein te vinden. Dit feit en het probleem wat men ondervond om invloed uit te oefenen op het gemeentebestuur en de Nederwettense gemeenschap leidden er toe dat ook deze poging strandde. Dat de oprichting van de voetbalclub RKVVN in 1965 wel lukte was mede vanwege het feit dat Joost Rooijakkers stopte met “boeren”. Hierdoor kwam het huidige hoofdterrein beschikbaar. Snel werd een aantal mensen benaderd om een nieuw bestuur te vormen onder voorzitterschap van Harrie van der Wiel.
Op 15 september 1965 komt het voorlopige bestuur bijeen in café Geven en werden de eerste besluiten vastgesteld te weten: uitzetten en egaliseren van het nieuwe terrein, navraag doen om het oude kerkpad op te heffen, aanvraag onderhoud met burgemeester Jhr J. Smits van Oyen en een ledenwerfactie.
Als het bestuur definitief is gekozen op de oprichtingsvergadering van 8 oktober 1965 kan het spel beginnen, echter voorlopig zonder de bal. Het eerste en niet onaanzienlijke probleem was om geld bij elkaar te krijgen om de eerste kosten te ledigen. Met alle creativiteit werd er van alles aangepakt wat geld opleverde, zoals bomen planten langs de Broekdijk en de Soeterbeekseweg, het ontgraven van bouwputten voor aannemer Jan de Louw en ook het maken van betonnen afrasteringpalen welke gesponsord konden worden. De eerste teleurstelling werd verkregen bij het onderhoud met burgemeester Jhr. Smits van Oyen. De burgemeester liet op duidelijke wijze weten er niets voor te voelen dat er in Nederwetten een eigen voetbalvereniging zou komen. Hij vond dat er geen bestaansrecht voor zo’n vereniging in Nederwetten zou zijn. Hij weigerde dan ook elke medewerking. We moesten maar naar Nuenen komen voetballen. Hij dreigde zelfs de KNVB te benaderen om hen te vragen Nederwetten niet toe te laten bij deze bond. Zoals uit de geschiedenis blijkt zat hij hier volkomen fout. Maar gelukkig is de burgemeester alleen de voorzitter van het gemeentebestuur en was de hoop gevestigd op de gemeenteraad. Uiteindelijk waren de commissie en een aantal wethouders wel voor en kon een subsidie tegemoet worden gezien. Toch haalde de burgemeester nog zijn gram door als voorwaarde aan de subsidie te stellen dat hij achteraf gegeven werd. Dat betekende dat we geld moesten lenen tot de subsidie verstrekt zou worden. Gelukkig leende Jan Sanders, die zelf in het bestuur zat, dat geld zodat het probleem opgelost was.

Het eerste karwei, het egaliseren van het terrein wat aanvankelijk handmatig geschiedde, is later uitgevoerd door Meulendijks uit Breugel. Wel moest met de bewoners van de Bloemhoeve en de Herendonk geregeld worden dat hun snelle verbinding naar het centrum via het Kerkpad zou vervallen. Om het terrein werd een nieuwe verbinding gelegd om dit probleem te verhelpen. Alleen duurde het nog een tijd voordat de krantenbezorger Karel Hoeks de nieuwe route koos.
Het egaliseren door Meulendijks viel aanzienlijk hoger uit dan was begroot. Tijdens een vergadering in café Lambiek (voorheen J. de Louw) werd door de Nederwettense kasteleins een competitie gehouden voor het nieuwe clubhuis. Theo Coolen was de winnaar en hij vereffende de rekening bij Meulendijks. Aannemer Jan de Louw zorgde voor de doelpalen, Jan Sanders voor de netten en H. Kluytmans zorgde voor het staaldraad.
Harrie Kluytmans zorgde ook voor de shirts op voorwaarde dat blauw en wit -hij was EVV supporter- de clubkleuren zouden zijn.
De secretaris van de vereniging Huub Gijbels was gedurende de eerste tijd druk doende om de club een officiële status te geven en speler/trainer André van Doorn bereidde zich met de selectie voor op de aanvang van de competitie.

Het kampioenselftal uit 1968-1969

Elftal uit het seizoen 1970-1971. Staand v.l.n.r.: Toon de Win, Toontje de Brouwer, Martien de Louw, trainer/speler, Gerard Roggen, Piet Migchels, Tonnie Dekkers, Thijs Migchels. Zittend: Piet Renders, Frans Migchels, Sjac van Hoek, Harrie Cox, Delarbre, Harrie Dekkers

Op 28 februari 1966 wordt de vereniging onder de naam RKVVN bij de KNVB geregistreerd en op 14 april daar opvolgend wordt de koninklijke goedkeuring verleend.
Men bereidde zich voor op een tip bij de Bloemhoefstraat. Daar werden de spieren losgemaakt en bij slecht weer werd de schuur van Harrie Renders gebruikt om eens flink stof te happen. Maar al snel wordt met behulp van Jan de Louw gestart met de eerste primitieve kleedlokalen zonder warm water, elektra of verwarming. Kortom Spartaanse omstandigheden voor de voetballers. Al snel gaat men de zaak verbeteren. Er wordt een trainingsveld met verlichting aangelegd. Tijdens het 10-jarig bestaan in 1975 wordt ook het eerste clubhuis door wethouder Jan Bisschops geopend. Later legt de gemeente mede door een geëmotioneerd betoog van raadslid Henk Sloots een nieuw veld aan met voldoende lichtmasten en zelfs een verhard handbalveld, en wel zodanig dat hier ook het latere nieuwe clubhuis met kleedaccommodatie gebouwd kan worden. Uiteindelijk zijn de laatste nieuwe voorzieningen gereed en kan burgemeester Harrie Terwisse op 17 december 1983 deze officieel openen.
Echter de bouw gaat door en er is al een nieuwe vergaderruimte toegevoegd .

Elftal uit het seizoen 1972/1973. Achterste rij v.l.n.r.: Marinus Renders, Harrie Dekkers, Frans Migchels, Harrie Cox, Karel Rovers, Thijs Migchels, Piet Migchels. Gehurkt: Toon de Brouwer, Jac van Hoek, Martin de Louw, Piet Renders, Tonnie Dekkers, Toon de Win.

Elftal uit het seizoen 1978-1979 op het nieuwe voetbalterrein

Dit artikel is geschreven door Jos Thielemans en eerder verschenen in het boek “Van Hooidonk tot Soeterbeek; Nederwetten in woord en beeld in de 20e eeuw” (2005).