Auberge Eeckaerde uit de 18e eeuw, het enige
niet-gesloopte pand van het oude Eckart

Icaruslaan 28a, 5631 LD Eindhoven

Auberge Eeckaerde ligt in de wijk Oude Gracht-Oost. Deze wijk is in de jaren zestig van de vorige eeuw aangelegd nadat het landelijke gebied met de buurtschap Eckart eerst volledig op de schop werd genomen. Boerderijen en andere gebou¬wen werden gesloopt, bestaande wegen verdwenen. Slechts één pand aan wat toen nog heette de Eckartseweg, bleef op bijna miraculeuze wijze gespaard. Het eeuwenoude gebouw is te vinden bij de kruising van de Argonautenlaan met de Icaruslaan en heeft als Auberge Eeckaerde een nieuw leven gekregen.
Onder de naam ‘herberg Het Zwaantje’ is dit pand lange tijd bekend geweest. We hebben het over een gebouw waarvan vaststaat dat het meer dan twee eeuwen oud is. Het pand zou als wevershuis zijn gebouwd, maar in 1750 wordt het een herberg genoemd, later is het een boerderij annex herberg. Op het eind van de negentiende eeuw is ‘Herberg
’t Zwaantje’ een pleisterplaats voor voerlui. De paarden houden er vanzelf stil omdat de voerman die van de markt in Eindhoven komt, gewoon was er een borreltje te drinken.
Het pand is rond 1750 bewoond door Wouter Berkvens en na hem door zijn zoon Peter. Jonkheer Theodorus Smits van Oyen van het kasteel Eckart is de volgende eigenaar. In 1917 wordt de herberg verpacht aan Hubertus (Bert) van Cleef. Deze overlijdt in 1951 waarna Lambertus (Bert) van Boxtel de nieuwe bewoner wordt.  
Hij is uitbater van de herberg en heeft er ook een melkslijterij.

Het eiland Eckart, tussen Dommel en Dooigraaf, is aanvan­kelijk een aparte heerlijkheid met een eigen bestuur en rechtbank. Elf jaar lang vormt Eckart samen met Neder­wetten één gemeente. De gemeente Nederwetten-Eckart heeft bestaan van 1810 tot 1821. Eckart gaat in 1821 samen met Woensel, dat in 1920 samen met Tongelre, Stratum, Strijp en Gestel en Blaarthem, weer opgaat in de gemeente Eindhoven.
De oude bebouwing, voornamelijk boerderijen, en ook de oude wegenstructuur, zijn in de 60-jaren van de vorige eeuw geheel verdwenen. Zelfs de naam Eckart voor dit gebied is verdwenen. De nieuwe wijken kregen de namen Oude Gracht-Oost en De Luytelaer.
Herberg ‘’t Zwaantje’ uit de 18e eeuw is het enige niet-gesloopte pand van het oude Eckart, nu als ‘Auberge Eeckaerde’ ingepast in de nieuwe wijk Oude Gracht-Oost.