De junioren van de categorie 14 t/m 17 jaar aan de start op het Laar, klaar om hun rondes te rijden via de Huikert naar het Rullen en zo via het Laar terug

De eerste ronde van Gerwen 1962

Het ontstaan van de ronde van Gerwen is gebeurd tijdens een groepsraad vergadering van Jong Nederland in januari 1962 die werd bijgewoond door de leiders, leidsters en de aalmoezenier pastoor van Griensven. Op voorstel van G. Bakers werd besloten om ten bate van de jeugdbeweging ieder jaar een wielerronde te organiseren en wel op Koninginnedag 30 april.

Op 7 februari werd de vergunning bij de gemeente Nuenen aangevraagd en deze werd verleend alsmede een vergunning om een loterij te organiseren. Hierna werd contact opgenomen met het bestuur van de voetbalvereniging RKGSV en samen werd een commissie gevormd om een en ander te organiseren. In deze commissie zaten: T. van Lierop, Theo van Lieshout, H. van Keulen, H. Schuts en G. Bakers.

Politieagent van den Heuvel controleert nog even de fiets van Henk van Keulen op technische gebreken en doping alvorens de renners mogen starten

De veteranen van boven de 40 staan in afwachting van de start te wachten v.l.n.r.: Toon van der Heijden, Frans de Groot, Henk van Keulen, Tinus Endevoets, Wim van Gastel en Jan Smulders.

In deze vergadering werd afgesproken welke taken en regelingen getroffen moesten worden om een en ander te doen slagen. Zo ontstond de eerste ronde van Gerwen voor liefhebbers: een fietsronde op normale fietsen. Mocht er iemand mee willen rijden met een KNWU-licentie, dan moest deze minimaal 8 jaar verlopen zijn.

De leeftijd categorieën werden als volgt ingedeeld: van 14 t/m 17 jaar, 18 t/m 29 jaar en 40 jaar en ouder. Men heeft ook nog getracht dames actief te krijgen voor deze ronde maar dat is niet gelukt. De middenstand werd benaderd om mee te doen met een ploegenwedstrijd.

Elke zaak zou een ploeg van 4 personen leveren welke tijdens de ronde gevolgd mochten worden door een reclamewagen. De volgende middenstanders deden mee; slagerij van Kimmenade. Kolenhandel Piet Geven, Café Jan Smits, levensmiddelenbedrijf R. van Kimmenade, café Jan van Berlo en VéGé-winkel Antoon Sanders.

De muziekvereniging van de Gerwense Culturele Vereniging (het latere Gerwense Muziekkorps) moedigt eenieder aan om zowel met de step als met muziek kwiek te blijven

 

Tinus Endevoets weet de eerste plaats te behalen bij de veteranen op deze eerste Gerwense Wielerronde

De wielerclub Wilhelmina uit Eindhoven verleende hand- en spandiensten in de jury en leverde de nodige rugnummers en rondeborden. De rondemiss werd gezocht bij de lentekoningin van Nuenen. De burgemeester zal het startschot lossen en Mien van Keulen draagt zorg voor de verkoop van de loten.

Ten slotte stelt pastoor van Griensven een wisselbeker ter beschikking voor de leeftijdscategorie van 14 t/m 17 jaar.

Alle deelnemers kregen een speciaal voor dit evenement ontworpen diploma. Het batig saldo van fl. 62,09 werd verdeeld onder Jong Nederland en de voetbalvereniging.

 

Dit artikel is geschreven door Jos Thielemans en eerder verschenen in het boek “Bij ons in het dorp; Gerwen in woord en beeld in de 20e eeuw” (2005).

De wisselbeker, geschonken door pastoor van Griensven, wordt door Frits Bakers uitgereikt aan de winnaar van de junioren, de zestienjarige P. Verschuren uit Aarle-Rixtel. De rondemiss is mej. van den Heuvel uit Eindhoven in plaats van de lentekoningin uit Nuenen welke door Johan Maasakkers een startverbod was opgelegd