De Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand

 

Het ontstaan van een vereniging van jonge boeren voert ons terug naar het einde van de jaren ‘20, toen in een aantal plaatsen in Noord-Brabant de eerste verenigingen werden opgericht. Zo ook in Nuenen. Zij waren lid van de Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand, kring Eindhoven. In 1929 besloot Nederwetten een zelfstandige vereniging op te zetten en in 1930 volgde Gerwen. Dit gebeurde overigens niet vanzelfsprekend, maar nadat de voorstanders voor Nuenen en de voorstanders van Gerwen flink gediscussieerd hadden, is de keuze op een zelfstandig Gerwen gevallen. Bij deze keuze was uiteraard ook een flinke rol weggelegd voor Pastoor A. Frenken.

Foto uit 1930, vlak na de oprichting (v.l.n.r.):

(Zittend): J. Geven, J. Bastiaans, J. Jansen, pastoor Frenken, A. Dovens, A. Donkers en B. van der Heijden

2e rij: W. Jansen, J. van Rooij, M. Vereijken, J. Zwol, J. Jansen en B. Geven

3e rij: K. van de Ven, Th. Dekkers, P. Saris, A. Sengers, A. Vereijken, en M. de Louw

4e rij: P. Bunthof, C. van de Heijden, T. van de Heijden, A. Wouters, J. Raaijmakers en M. van  Maasakkers

Pastoor Frenken werd aangesteld om de jonge boeren bij elkaar te brengen en zich verder te laten ontwikkelen via excursies naar andere boerderijen of landbouwtentoonstellingen. De start van de R.K.J.B. telde 23 leden waar naast het geestelijke adviseurschap van pastoor A. Frenken, Jan Jansen als voorzitter, Jan Bastiaans als secretaris, Antoon Donkers als penningmeester en ten slotte meester A. Dovens als technisch adviseur (Hij had ten slotte een landbouwakte).

In 1948 werd de sportclub van R-K.J.B. opgericht, welke zich onder andere bezighield met diverse verplichte oefeningen en de nodige vrije oefeningen, zoals het welbekende menselijke piramiden bouwen. Er werd vooral geoefend in schuren en hooizolders, maar ook in het pakhuis van de Boerenbond aan het Laar, waar eerst geruimd moest worden en lege zakken op de vloer moesten worden gelegd. Het tenue bestond uit een blauwe broek en een witte blouse. Men trad op bij diverse festiviteiten, zoals priesterjubilea en op kringsportdagen, met als resultaat diverse prijzen.

De sportclub van de jonge boerinnenbond     

v.l.n.r.: leidster Maria van Moorsel, Martina de Louw, Maria Bunthof, Riek Geven, Corry Donkers, Toos van de Ven, Iet Donkers, Annie van der Heijden.

Zittend: Maria de Louw, Joke Bunthof, Mia Bastiaans, Coletta Bunthof en Mieke van de Sande.   

De periode van de jaren vijftig was zeer belangrijk voor de R.K.J.B., omdat de vereniging sterk groeide en er op een breed vlak activiteiten werden ontwikkeld.

Enkele activiteiten waren:

  • De sportclub nam deel aan diverse sportdagen.
  • Er was een toneelclub, die diverse uitvoeringen gaf in café-zaal De Linde.
  • Er werd een proefveld aangelegd met maïs, granen en andere gewassen.
  • Er was een kringbedevaart.
  • Men verleende hulp aan mensen die tegenslag hadden gekregen zoals brand of het niet kunnen oogsten in verband met familieomstandigheden.
  • De pastoor organiseerde thema-avonden.
  • Er werd een rijvereniging opgericht.
  • Er werd feest gevierd vanwege het 25-jarig bestaan van R-K.J.B.

Een melkcursus gegeven aan de jonge boerenstand (v.l.n.r.):

Staand: Marinus Renders, Harry van de Boomen, Piet Rooijakkers (Son-melkfabriek), Dorus Swinkels, Antoon van Moorsel, Hendrik de Louw, Gerrit Rooijakkers, Tini Sanders, Harry Raaijmakers, Jan Raaijmakers, Janus Schenkels, Toon Meijers, Cor Renders, onbekend, Jan Theunisse, Harry Rooijakkers, Piet Schuts, Piet Saris, Sjaak Theunisse, Thijs Rooijakkers (voormelker), Van Berghem (melkfabriek).

Zittend de dames: Jo Slegers, Grarda Rooijakkers, Miet Swinkels, Vermeulen, Catharien van de Boomen, Petra Renders, An Theunisse en Ricka Rooijakkers

In de tweede helft van de jaren vijftig kwam er verandering in het puur agrarische karakter van de vereniging. Er vonden steeds meer jongeren een werkkring buiten de landbouw. Dat was de reden om ook de naam aan te passen: de Katholieke Plattelands Jongeren (K.P.J.)

In de jaren zestig is door toevoeging van de Boerinnen Jeugd Bond een organisatie ontstaan voor zowel jongens als meisjes.

 

Dit artikel is geschreven door Jos Thielemans en eerder verschenen in het boek “Bij ons in het dorp; Gerwen in woord en beeld in de 20e eeuw” (2005).