De eerste foto’s van de Gerwense Muziekkapel in 1960

Het Gerwens Muziekkorps

 

In 1959 begon Paulus van de Broek met een groep mensen uit de seniorengroep van Jong Nederland te repeteren op een zeer oud instrumentarium. Op 7 juni 1959 werd de Gerwense Culturele Vereniging opgericht, met als doel kunstuitingen in de ruimste zin van het woord te bevorderen. Als eerste werd een jeugddrumband op gericht voor de jongsten van 6 tot 12 jaar.

 

 

Voor de wat oudere leden volgde de Gerwense Muziekkapel als een soort boerenkapel en wel op 20-1-1960. De eerste leden van deze kapel waren: Mark van de Broek (bas), Henk van de Broek (trombone), Piet van der Heijden (bariton), Paulus van de Broek (tenorsax), André Lijten (cornet), Theo Verbruggen (dirigent), Jan van de Heuvel (slagwerk), Bert Sanders (tuba), Jan Vrijaldenhoven (trompet), Cor van Lierop (sopraansax) en Jos van Lierop (altsax). Vanaf medio 1960 werd André van Berlo de nieuwe dirigent

Op 20-3-1965 werd koninklijke goedkeuring aangevraagd welke op 25-4-1965 werd verleend. Vanaf die datum is de G.M.K. een onafhankelijke vereniging met eigen statuten en een huishoudelijk reglement.

In november 1966 werd de G.M.K. lid van de Koninklijke Federatie van Muziekgezelschappen, de K.N.F. Hierdoor werd het mogelijk om aan concoursen deel te nemen. De volgende resultaten zijn behaald:

1967 1e prijs met lof der jury en promotie naar de 3e afdeling

1968 1e prijs met promotie naar de 2e afdeling

1969 1e prijs met lof der jury en promotie naar de 1e afdeling

De Gerwense Muziekkapel in 1967

Het Gerwens Muziekkorps in 1985 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan

Eerlijkheidshalve dient er gezegd te worden dat het hoge muzikale peil mede werd bereikt door de hulp van muzikanten van de Beek en Donkse Harmonie “Oefening en Uitspanning” die overigens gewoon lid waren van de Gerwense vereniging.

Nadat in 1969 de vereniging Gerwens is gemaakt, veroorzaakte dat een muzikale achteruitgang. Er is toen om de belangstelling voor de G.M.K. bij de jeugd op te wekken geheel in eigen beheer een uniek opleidingssysteem ontwikkeld. Deze ingreep veroorzaakte een reglementaire degradatie naar de 3e afdeling, maar deze achterstand was weer in 1984 ingehaald toen promotie naar de 1e afdeling werd bereikt.

Door wijziging in het afdelingssysteem werd de 1e afdeling hernoemd naar de afdeling uitmuntendheid en kwam de G.M.K. daarin terecht. In 1983 werd de naam Gerwense Muziek Kapel gewijzigd in het Gerwens Muziekkorps. De totale opleiding werd overgeheveld naar de muziekschool. Om nu het korps een meer volwassen uiterlijk te geven, werd in 1983 gestart met een tamboerkorps. In 1985 vond er een wisseling van dirigent plaats: André van Berlo vertrekt en wordt opgevolgd door Nico van Beekveld en deze werd in 1990 weer opgevolgd door Mari van Gils.

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan in 1995 vond er een bijzondere uitwisseling plaats met de harmonie Musique Municipale uit Aix en Provence (Frankrijk). Zij was in 1994 al in Gerwen geweest. Er werden vele concoursen gewonnen zoals in 1992, 1996 en 1999.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan werd in het klooster in Nuenen een concertwedstrijd georganiseerd met medewerking van Dona Lynton, wat een hoogtepunt was voor het muziekkorps. Uit het muziekkorps zijn vele kleinere orkesten ontstaan zoals De Oelewappers, de PetazieStampers en uiteindelijk ook de Gerwense dorpsmuzikanten.

Ook zijn vele activiteiten georganiseerd om de financiën op peil te houden. De meest bekende actie is Fietsen voor Muziek welke voor het eerst in 1982 van start ging. Op elke 5 kilometer een stempelpost met heerlijke koffie en gebakken struif en andere versnaperingen.

Ook deze vereniging is niet meer weg te denken uit het Gerwense.

Dit artikel is geschreven door Jos Thielemans en eerder verschenen in het boek “Bij ons in het dorp; Gerwen in woord en beeld in de 20e eeuw” (2005).

Met een grote fiets werd de actie Fietsen voor Muziek ingeluid in 1982. Deze actie heeft veel succes en trekt zeer veel deelnemers uit de verre omtrek van Gerwen