December 1959: Jeugddrumband Jong Leven een paar maanden na de oprichting achter de Clemensschool te Gerwen

Jong Leven

 

Op 7 juni 1959 werd er tijdens een bijeenkomst in het oude schooltje (tegenwoordig gemeenschapshuis den Heuvel) een vergadering belegd waaruit de Gerwense Culturele Vereniging (GCV) is geboren. Het doel van deze vereniging was het culturele leven in het dorp te vergroten, vooral onder de jeugd. De GCV zou als moederorganisatie fungeren voor de meest uiteenlopende groeperingen. De eerste onderafdeling die gesticht zou worden was een jeugddrumband. Dit berustte overigens op louter toeval, gebaseerd op een actie van de Gerwense jeugd, die al eerder met borden had rondgelopen met de tekst: “Wij willen een drumband”. Om deze woorden waar te maken waren vele acties nodig om de benodigde financiële middelen te verkrijgen om instrumenten aan te kunnen schaffen. De voorzitter van de plaatselijke voetbalclub bood de eerste trom aan en de jeugd organiseerde diverse acties om geld op te halen: van verkoop van limonade tot het plukken van aardbeien en andere gewassen toe. Kreten als “Als de groten geven, kunnen de kleinen leven” en “Als u van het bier geniet, vergeet onze drumband niet” zorgden ervoor dat de uitgezette busjes met geld gevuld werden. Nadat eerst op houten plankjes werd geoefend, konden deze alras vervangen worden door echte trommels.

Na werving van leden en een selectie kon jeugddrumband “Jong Leven” geïnstalleerd worden op 18 april 1960. Het eerste bestuur van Jong Leven werd gevormd uit bestuursleden van de GCV met de volgende taakverdeling: Jan Schuts, voorzitter, tevens instructeur; M. de Greef, secretaris; M v.d. Biggelaar, penningmeester.

Het bestuur van de GCV bestond uit de heren: P. v.d. Broek, voorzitter; E. Eggelaar, secretaris; P. van der Heiden, penningmeester en de leden M. v.d. Biggelaar, B. Bisseling, A. Donkers, M. de Greef, H. van Lierop, C. Sanders, J. Schuts en J. van Swol.

Augustus 1963: na de opening van de fancy fair in het park te Nuenen. De fancy fair was ten bate van het Missie Thuisfront

Jeugddrumband Jong Leven in 1964

Nadat met behulp van de hele gemeenschap de volgende stap door de GCV was gerealiseerd, nl. het stichten van een muziekkapel en een zangvereniging, werd er na onderling overleg besloten om iedere vereniging zelfstandig verder te laten werken. Dit omdat het voor de GCV als zodanig bijna onmogelijk was om de nodige specialisten in het bestuur op te nemen om zodoende iedere vereniging op optimale wijze te kunnen leiden.

Dit besluit werd genomen op de bestuursvergadering van 15 juni 1964 waarbij werd afgesproken dat voor diverse acties en festiviteiten “een nauw contact zou blijven bestaan”.

De zelfstandige vereniging bracht al snel diverse optredens en serenades ten gehore en behaalde op concoursen diverse prijzen. Als klap op de vuurpijl werd de drumband in 1968 uitgeroepen tot het beste jeugdkorps van de afdeling Den Bosch.

De huisvesting

Het eerste repetitielokaal was het kippenhok bij Jantje Smits, waar het in de winter blauwbekken was bij een met hout gestookte potkachel. Toenmalig hoofd van de school de heer Dovens heeft Jong Leven een lokaal aangeboden in de school, dit tegen alle regels in. Maar omdat de school de ruimte zelf nodig had, kwam de oplossing voor het probleem van de pastoor, de heer C. van Groningen, die zijn kerk ter beschikking stelde en de bij-sacristie als opslagruimte voor de instrumenten. De tamboers en blazers kregen les in een zaaltje van den Heuvel. Het eerste clubhuis voor Jong Leven werd de café-zaal van De Linde.

In 1976 werd de leeftijdsgrens van 16 jaar afgeschaft en bepaald op alle leeftijden. In die jaren werden er vele sportclubs opgericht zoals basketbal, korfbal en tennis waardoor weer vele jeugdigen zich op de sport storten en het voor Jong Leven een goede uitkomst was de leeftijdsgrens te laten vervallen.

Drumband Jong Leven in februari 1984. In juni 1984 heeft het gezelschap nieuwe uniformen gekregen

Jong Leven in 1987 in wederom nieuwe uniformen

Jong Leven is verdergegaan met onder andere het showelement en al doende werd de drumband omgeturnd naar drumfanfare. De muzieknummers worden nu voortaan uitgevoerd in combinatie met het optreden van majorettes. Door de omvorming naar een drumfanfare moest men in het concoursen circuit weer onder aan de ladder in de derde divisie beginnen, maar ook daar werden de nodige prijzen gehaald.

Om nu de financiën op peil te houden zijn er vele zaken georganiseerd, zoals: de bekende Gerwense vlooienmarkt, donateuracties, het rad van avontuur en de laatste jaren de hulp bij “Bloem en Tuin”, waar overigens meerdere verenigingen aan meedoen.

Samenvattend kan geconcludeerd worden, dat ook Jong Leven in Gerwen en ver daarbuiten niet gemist kan worden.

Dit artikel is geschreven door Jos Thielemans en eerder verschenen in het boek “Bij ons in het dorp; Gerwen in woord en beeld in de 20e eeuw” (2005).