Het patronaat in 1953

Jong Nederland Gerwen

In Gerwen kwam in het begin van de 50er jaren een groep jongeren bijeen in de toenmalige kleuterschool, tegenwoordig het gemeenschapshuis d’n Heuvel. Deze groep, patronaat geheten, stond onder leiding van de pastoor en enkele leken. Er was dus een sterke band met de parochie St. Clemens.

Onder leiding van Tinie van Drunen werden er bijeenkomsten gehouden en er werd regelmatig gevoetbald. Karel Sanders was de penningmeester van het Patronaat. Gerwen en ook Nuenen kenden in die tijd behalve het voetbal dan ook nauwelijks activiteiten voor de jeugd en voor meisjes werd er al helemaal niets georganiseerd.

Toen Frits Bakers in 1955 in Gerwen kwam wonen werd hij al snel door pastoor van Griensven benaderd om ook mee te helpen bij de begeleiding van het patronaat. De ervaring van Frits Bakers als elftalbegeleider van voetbalvereniging Unitas en tevens als leider van de verkenners kwam zeer goed van pas. Alras sloot het patronaat zich in 1955 aan bij Jong Nederland. De groep werd al snel uitgebreid en de wat oudere leden sloten zich aan bij de Rooms Katholieke Gerwense Sport Vereniging (RKGSV), opgericht in 1948.

De leiders van het eerste uur waren: Tinie van Drunen, Bert Sanders, Lowie Valkenburg, Piet Verhagen en d’n Hop Frits Bakers. Voor de jongste groep vanaf zes jaar kwam de leiding in handen van de dames: Narda de Louw (Schrürs), Mia van Issum (Leenders) en Fien Aarts.

Jong Nederland Gerwen

De blokfluitclub van Jong Nederland

De activiteiten van Jong Nederland uit Gerwen verplaatsten zich in de zomer buiten de dorpsgrenzen in z.g. Zomerkampen: van Luyksgestel in 1958 tot Wellerlooi in 1995. Jong Nederland Gerwen was bij vele activiteiten als organisatie betrokken en organiseerde zelf ook vele activiteiten zoals de welbekende Gerwense wielerronde in 1962.

Zo kende Jong Nederland Gerwen een blokfluitgroep die later uitgebreid werd tot de Gerwense Culturele vereniging. Uit de Gerwense Culturele Vereniging is later het Gerwens Muziekkorps ontstaan en ook Drumfanfare Jong Leven.

Bij gebrek aan een eigen onderdak is op het Laar jongerencentrum d’n Evert opgericht waar ook later de peuterspeelzaal onderdak vond. Ook een noodlokaal achter garage Janssen heeft nog als onderdak gefungeerd.

Kamp in Arcen in 1963

Locatie het Huijsven te Gerwen

Maar in 1982 is het dan zover en kan de huidige locatie het Huijsven, opgetrokken uit een oude huishoudschool, worden betrokken.

In de 60er jaren werd er voor de meisjes het Katholieke Meisjes Gilde opgericht onder leiding van Dinnie Jansen (Donkers) en Nel Donkers (Steenbakkers). Ook dit meisjesgilde maakte gebruik van het verenigingslokaal aan den Heuvel.

In 1970 gaat het Katholieke Meisjes Gilde samen met Jong Nederland Gerwen onder de naam Katholiek Jongens en Meisjes Jeugdwerk Jong Nederland.

 

Dit artikel is geschreven door Jos Thielemans en eerder verschenen in het boek “Bij ons in het dorp; Gerwen in woord en beeld in de 20e eeuw” (2005).