interieur nieuwe St. Clemenskerk Gerwen

Nieuwe St. Clemenskerk te Gerwen

De nieuwe Sint -Clemenskerk met pastorie aan de Heuvel is in 1966/’67 gebouwd onder pastoor Jos van Griensven, onder architectuur van Edmond Nijsten uit Vught. Deze kerk werd gebouwd omdat de oude Sint-Clemenskerk in de zestiger jaren, te klein en te onpraktisch was. Deze kerk heeft  500 zitplaatsen terwijl de oude slechts 160 zitplaatsen telde. De oude kerk met restauratieplicht is “om niet” door de gemeente overgenomen. De gemeente heeft op haar beurt na restauratie de oude kerk verkocht aan de Priesterbroederschap St. Pius X.

Naast de nieuwe kerk is een pastorie gebouwd met parochiezaaltje voor multifunctioneel gebruik. Kerk en pastorie zijn omlijst met muren, die zijn opgetrokken uit basaltkeien, waardoor er een sfeervolle patio is ontstaan. De nieuwe kerk is in gebruik genomen met de viering van de nachtmis van 24/25 december 1967 en is geconsacreerd door Mgr. Bluijssen op 14 september 1968.

Het zwaar beschadigde Clemensbeeld, dat vroeger boven de hoofdingang van de oude kerk hing, is gerestaureerd en staat nu in de nieuwe kerk, helemaal achteraan tegen de glazen wand. Het altaar, het tabernakel en de doopvont zijn van plaatmarmer. Enkele glas-in-lood ramen zijn afkomstig uit de oude kerk. De kroonlamp is , evenals vele andere objecten uit de oude kerk, op de zolder terecht gekomen. De altaar schilderstukken alsmede diverse andere objecten uit de oude kerk zijn in bruikleen verstrekt aan de Priesterbroederschap St. Pius X.  In de hal prijkt een modern glas-in-beton tussengevelstuk. Het kruisbeeld en de kruiswegstaties zijn vervaardigd door beeldend kunstenaar Schoenmakers uit Roermond, en zijn afkomstig uit de gesloopte Franciscuskerk te Nijmegen. Ze zijn in deze kerk geplaatst op advies en met medewerking van de Diocesane Kunstcommissie.

In 2008 werden nog twee bijpassende altaarkandelaars en een kandelaar voor de paaskaars bijgemaakt van nagenoeg  hetzelfde  marmer als waarvan altaar en doopvont  zijn gemaakt.

In september 2018 werd op grootse wijze het 50-jarig jubileum gevierd, waarbij o.a. het boek Religieus Erfgoed Nuenen ca. van Jos Thielemans, uitgegeven door heemkundekring De Drijehornick, werd gepresenteerd.