Schenken met fiscaal voordeel

Jan van Stiphout

Penningmeester

penningmeester@drijehornick.nl

ANBI en periodieke giften

Giften aan goede doelen en instellingen kunnen in aanmerking komen voor belastingaftrek, indien zij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn.

Onze vereniging heemkundekring DE DRIJEHORNICK heeft zo’n ANBI-status. Aangezien onze vereniging een culturele instelling is, geeft de belastingdienst u nog een extra voordeel van 25% boven op het bedrag dat als contributie of bijdrage betaald wordt. Door op deze manier uw contributie te voldoen zal dat voor zowel u als voor DE DRIJEHORNICK een voordeel opleveren!

Omdat de vereniging een ANBI status heeft, verlangt de belastingdienst dat onderstaande gegevens openbaar gemaakt worden via een website.

Voor Periodieke giften

De belastingdienst kent twee soorten giften: gewone en periodieke giften.

Gewone giften kennen een beneden- en een bovengrens. Periodieke giften daarentegen zijn vanaf de eerste Euro volledig aftrekbaar.

Daarom adviseert onze vereniging u om een vijfjarig contract af te sluiten voor minimaal het lidmaatschapsgeld van € 30 per jaar. Zo kunt u gedurende 5 jaren tenminste € 30 x 1,25 = € 37,50 (afgerond € 38) als periodieke gift aftrekken. Het belastingvoordeel is afhankelijk van de tariefgroep waarin u valt.

Hoe hoog de belastingaftrek is en wat u daardoor uiteindelijk indirect aan contributie betaalt, kunt u berekenen op de website van de Belastingdienst onder ‘periodieke giften’.

Een periodieke gift moet u vastleggen met een onderhandse akte van schenking (sinds 2014 hoeft dat niet meer bij een notaris). Deze kunt u afsluiten bij onze penningmeester. Voor een afspraak kunt u mailen naar: info@drijehornick.nl