ANBI en periodieke giften

Giften aan goede doelen en instellingen kunnen in aanmerking komen voor belastingaftrek, indien zij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn.

Onze vereniging heemkundekring DE DRIJEHORNICK heeft zo’n ANBI-status. Aangezien onze vereniging een culturele instelling is, geeft de belastingdienst u nog een extra voordeel van 25% boven op het bedrag dat als contributie of bijdrage betaald wordt.

De belastingdienst kent twee soorten giften: gewone en periodieke giften.

Gewone giften kennen een beneden- en een bovengrens. Periodieke giften daarentegen zijn vanaf de eerste Euro volledig aftrekbaar.

Daarom adviseert onze vereniging u om een vijfjarig contract af te sluiten voor minimaal het lidmaatschapsgeld van € 30 per jaar (tarief 2020). Zo kunt u gedurende 5 jaren tenminste € 30 x 1,25 = € 37,50 (afgerond € 38) als periodieke gift aftrekken. Het belastingvoordeel is afhankelijk van de tariefgroep waarin u valt.

Hoe hoog de belastingaftrek is, en wat u daardoor uiteindelijk indirect aan contributie betaalt, kunt u berekenen op de website van de Belastingdienst onder ‘periodieke giften’.

Een periodieke gift moet u vastleggen met een onderhandse akte van schenking (sinds 2014 hoeft dat niet meer bij een notaris). Deze kunt u afsluiten bij onze penningmeester. Voor een afspraak kunt u mailen naar: info@drijehornick.nl of rechtstreeks naar de penningmeester: Piet van den Heuvel, tel. 040-283 31 47 of 06-2274 6720; e-mailadres: pietvandenheuvel@onsnet.nu.

Omdat de vereniging een ANBI status heeft, verlangt de belastingdienst dat onderstaande gegevens openbaar gemaakt worden via een website.

Voor Periodieke giften