Doelstelling

De cultuurhistorische vereniging DE DRIJEHORNICK zet zich in voor het behoud van het culturele erfgoed in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Door middel van diverse activiteiten wil de heemkundekring de kennis en de belangstelling van de lokale geschiedenis en cultuur vergroten en verspreiden.
Zo zijn er diverse werkgroepen die actief zijn op gespecialiseerde gebieden zoals monumenten, archeologie, kadaster, historische foto’s etc.

De naam van de vereniging is een oude schrijfwijze van het toponiem Driehurk, dat driehoek betekent. Deze driehoek staat symbool voor de drie kerkdorpen van de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten. Deze dorpen zijn het werkgebied van de heemkundekring, maar we besteden ook aandacht aan het gebied Eckart als onderdeel van de voormalige gemeente Nederwetten-Eckart (1810-1821).

De vereniging bestaat sinds 1971.

DE DRIJEHORNICK is een actieve vereniging met op dit moment ruim 280 leden en beschikt over een eigen Heemhuis op Papenvoort 15A in Nuenen.