ERELEDEN

Christ van Cuijck

Ononderbroken lidmaatschap vanaf de oprichting in 1971 – ononderbroken actief bestuurslid gedurende 23 jaar – bekwaam en nauwgezet penningmeester gedurende deze bestuursperiode – initiatiefnemer en organisator van de periodieke lezingen gedurende vele jaren –  actieve organisator van de jaarlijkse culturele reizen – betrokken bij uiteenlopende verenigingsactiviteiten – een warm hart voor de vereniging. Christ is overleden op 9 januari 2020.

Nico Nagtegaal

Ononderbroken actief lid vanaf de oprichting in 1971 – deskundige op vele heemkundige gebieden – vraagbaak voor iedereen op heemkundig gebied – actieve deelname aan archeologische opgravingen – bestuurslid gedurende 10 jaar – auteur van talloze publicaties in de vorm van tijdschriften, boeken, brochures, etc. – lid van de redactie van ons tijdschrift Drijehornickels dat mede door hem is opgericht – initiatief tot en organisatie van de ‘snertwandeling’ gedurende vele jaren – actieve deelname aan de organisatie van heemkundige evenementen waaronder tentoonstellingen – inbinden van boeken en tijdschriften – aanwezigheid tijdens de wekelijkse inloopavonden gedurende het gehele jaar. Nico is overleden op 25 maart 2016. Lees hier verder zijn necrologie

 

John Parmentier

Bestuurslid gedurende 18 jaar (2001-2019) waarvan secretaris van 2014-2019 – coördinator werkgroep genealogie-bidprentjes – lidmaatschap werkgroep Historische Geografie – werkzaam voor de RK parochie-archieven – redacteur cultuurhistorisch magazine Drijehornickels gedurende 17 jaar (1997-2014) – beheerder voormalige Heemkamer (in het Klooster) en van 2016-2019 van het Heemhuis, Papenvoort 15A te Nuenen.

John Parmentier is op de Algemene Ledenvergadering van 28 februari 2019 unaniem benoemd tot Erelid.

 

 

Jan Smits

Voorzitter gedurende 14 jaar vanaf 1988 tot 2002 – initiatiefnemer en stimulator voor activiteiten van de werkgroep Archeologie – mede-organisator van de jaarlijkse heemkundereis – betrokkenheid bij uiteenlopende verenigingsactiviteiten.

 

 

Jan Spitzen

Voorzitter gedurende 16 jaar, vanaf de oprichting in 1971 tot 1988 – ononderbroken lidmaatschap van 43 jaar, tot aan zijn overlijden op 4 december 2014 – mede-organisator van het heemkundig werkkamp in augustus 1972 – stimulator van de conservering van de oude toren te Nederwetten – mede-organisator van de jaarlijkse heemkundereis – betrokkenheid bij uiteenlopende verenigingsactiviteiten.