Door Peter van Overbruggen

In 2023 hebben we met een kleine groep leden van onze heemkundekring een zeer interessante rondgang gemaakt door het archief en de collectie van het Eindhoven Museum. In het depot aan de Daalakkersweg in Tongelre hebben we veel boeiende zaken gezien: schilderijen, boeken, meubels, werktuigen, enz. We zagen ook intrigerende objecten die vragen oproepen, omdat de functie niet helemaal of helemaal niet duidelijk is. Alles in het depot is wel beschreven, maar soms ontbreekt een belangrijke aanvulling over de achtergrond of herkomst van het object. En een museum wil nu eenmaal weten wat het in huis heeft…

Vanuit het Museum Vincentre -de nieuwe naam ‘Van Gogh Village Museum’ geldt pas vanaf de opening in april😊- heb ik contacten met Klaartje Groot, hoofd afdeling collecties & onderzoek Eindhoven Museum. Het Vincentre heeft namelijk al vanaf de opening in 2010 ook enkele schilderijen en artefacten van Eindhoven Museum in de vaste expositie. Zo zijn er werken van Van Goghs Eindhovense schildervrienden: Antoon Hermans, Dimmen Gestel, Willem van de Wakker en Anton Kerssemakers. Ze krijgen straks, samen met de vele schilderijen uit eigen bezit, een prominente plaats in de nieuwe ‘vriendenzaal’ van het museum.

Regionale functie
Zo blijkt dat het Eindhoven Museum niet alleen voor Eindhoven, maar ook voor Nuenen en de regio een belangrijke functie heeft. Om die reden kwam bij Klaartje Groot de vraag op naar mogelijke personen uit onze heemkundekring die in staat en bereid zouden zijn om zaken voor het Eindhoven Museum uit te zoeken en de informatie op verantwoorde wijze te beschrijven. Het gaat om enkele vrijwilligers die de omschrijvingen van de objecten in de (online) database kunnen verbeteren en aanvullen. Onderzoekszin en schrijfvaardigheid – bij veel van onze heemkundigen aanwezig- zijn daarbij een goede eigenschap.

Hieronder leest u de oproep van Klaartje Groot en haar team.
 
Gezocht: “navorschers & schrijvers”!

WEET U WAT DIT IS?

HELP!
Het Eindhoven Museum zoekt vrijwilligers om de objectregistratie te verbeteren en aan te vullen. Komt u ons helpen? U leest onze huidige beschrijvingen, fatsoeneert ze, probeert meer informatie te achterhalen en vult ze aan. Bent u nieuwsgierig, heeft u een goede pen en heeft u een dagdeel per week de tijd?
We vinden het gezellig als u bij ons op het depot komt zitten: Depot Eindhoven Museum, op terrein Sectie-C, Daalakkersweg 2-10, Eindhoven. Het werk kan ook thuis gedaan worden.
Over Eindhoven Museum
Onze stad: vroeger, nu en straks. Dat is Eindhoven Museum. Het uitgangspunt is dat kennis over de geschiedenis onmisbaar is voor innovatie in de toekomst. Door te weten waar je vandaan komt, kun je bedenken waar je naartoe wilt. Het museum bestaat uit het preHistorisch Dorp en een uitgebreide collectie werken van Brabantse kunstenaars en objecten uit het dagelijks leven.

Vriendelijke groeten,
Namens het collectieteam van het Eindhoven Museum/ preHistorisch Dorp
Klaartje Groot
Hoofd Collecties en Onderzoek

prehistorischdorp.nl
Eindhoven Museum.nl

Depot: Daalakkersweg 2, hal 10-18, 5644 TV Eindhoven

040 820 01 29 (rechtstreeks) 040 252 22 81 (algemeen)