Het archief van Heemkundekring De Drijehornick bestaat uit verschillende sectoren. Naast het archief van foto’s en video’s, bidprentjes en geboortekaartjes en archeologische artefacten zijn veel objecten in het zgn. ‘objectenarchief’ opgeslagen.

Sinds het jaar 2020 worden alle objecten digitaal geregistreerd. Zo kunt u, waar ook ter wereld, lid of geen lid van onze vereniging, de voorwerpen uit ons ‘objectenarchief’ bekijken. Ja, niet alleen is er te lezen wat we van die objecten af weten maar u kunt ook een foto van dat object zien. Dat alles is zichtbaar op onze website (www.drijehornick.nl) op de homepage onder het blok “Onze digitale collecties ZCBS)”.

Omdat alle objecten worden geregistreerd bij binnenkomst, weten we precies welk registratienummer welk object heeft.

Zo gebeurde het dat de leden van de archiefgroep medio oktober al nummer 985 registreerden. Aangezien een week later nog heel wat objecten werden ontvangen, werd al snel daarna de mijlpaal bereikt van de eerste 1.000 objecten. En dat is geworden een herinneringsbord met daarop Vincent van Gogh dat de gemeente Nuenen c.a. toekent aan bijzondere situaties of activiteiten. Zo werd dit bord in de jaren negentig van de vorige eeuw door de gemeente Nuenen c.a. toegekend aan een van de jaarlijkse veulenkeuringen in Gerwen.

Zo trots als een kleinzoon kan zijn, komt Thijs met grootvader Martien Smits ingelijste foto’s maar ook het gelegenheidsbord bij de heemkundekring inleveren.
Natuurlijk wilden de leden van de Archiefgroep dit vieren. Zo werden bestuursleden én natuurlijk de leden die deel uitmaken van de Archiefgroep alsmede ook de voormalige archivaris Hans Korpershoek uitgenodigd voor koffie met gebak op donderdag 9 november jl.
Van Links naar rechts: Martien Beekhuis, Theo Kuijten, Peter Hopstaken, Roland van Pareren, Hans Korpershoek en Joke van Ouwerkerk-van Eck.
Assistent-archivaris Ruud Bovens (links) overhandigt het bord aan archivaris Piet van den Heuvel.
En natuurlijk moest er bij dit gelegenheidsbord ook passend gebak worden geserveerd: de Van Gogh Stoet.
Na de overdracht van het bord aan archivaris Piet van den Heuvel werd het glas geheven door alle hulp- en assistent-archivarissen.
En nu maar weer hard aan de slag om alle mooie ontvangen objecten te registeren en op te bergen.

 

Ruud Bovens, 14 november 2023.