De hiernavolgende lijst met pastoors, coadjutors en deservitors heeft mgr. A.M. Frenken, gebaseerd op de archieven van het bisdom Luik en Mechelen en de daar aanwezige aartsdiakenale registers van Kempenland samengesteld. Daarin bevonden zich de benefitlijsten van het dekenaat Woensel. Volgens Frenken zouden de plaatsvervangers en waarnemers gehuisvest zijn in de pastorie aan het Lank(g)laar.
1405

Arnoldus Vrient zijn coadjutor, (een hulppriester die hem kan vervangen en vervolgens opvolgen).

1418

Mr. Henricus Comitis, resideert als pastoor-beneficiant. Hij studeerde in Erfurt en Keulen in Duitsland en Leuven in België.

1418

Henricus Liberti, coadjutor.

1419 – 1421

Henricus Coninex, resideert.

1419 – 1421

Godefridus de Ponte, coadjutor.

1427

Theodericus van Eckerbroeck seculier priester deservitor (plaatsvervanger)

1436 – 1442

Franco van Wouteringen, student in Leuven, absent; in 1442 heet hij magister (mr.) Hij behield het ambt tot 1443 maar verbleef gedurende die periode niet in Nuenen om deze functie uit te oefenen. Hij was namelijk ook pastoor in het bisdom Luik in Opheers (B) en kanunnik van Onze Lieve Vrouw te Tongeren. Hij had gestudeerd in Heidelberg en Leuven.

1442 – 1450

Franciscus van Wouteringen.

1443 – 1459

Walterus Mickaert, student in Leuven, absent; hij werd pastoor van de Lieve Vrouwekerk te Vilvoorde.

Hij was vanaf 1443 kanunnik van onze lieve Vrouw te Antwerpen.

1443 – 1445

Wilhelmus, zoon van Wilhelmus van Aerle, seculier priester deservitor.

1447

Op deze datum wordt Bartholomeus de Hovel als pastoor vermeld, maar hij was in feite vervanger en woonde op het Lan(g)klaar te Gerwen.

1459

Makarius van Boert, seculier priester deservitor.

1460 – 1464

Mr. Joannes Trabakier, alias van Mechelen, student Theologie in Leuven, absent; hij komt in 1462 voor als landdeken van het dekenaat Woensel. Hij was gedurende de hele periode afwezig in Gerwen.

1460 – 1464

Markarius van Boert, seculier priester deservitor.

1469 – 1498

Antonius Pruijnen, alias de Herlo, absent. Hij voerde de functie niet uit. Vanaf 1478 wordt hij vermeld als deken van Woensel en in 1496 als kanunnik van de St. Servaas in Maastricht.

1469 – 1470

Makarius van Boert seculier priester deservitor.

1473 – 1477

Henricus van Verlaer, seculier priester deservitor.

1477

Makarius van Boert, seculier priester deservitor.

1485

Lambertus van Cranendonck, seculier priester deservitor.

1487

Petrus Machari, seculier priester deservitor.

Periode 1496 tot 1648

1505

Augustinus van den Blockerie.

1515 – 1517

Reimerus Borman deken van Woensel.

1519 – 1523

Rodolphus de Vries (Vreys de Vriese), absent in 1522 voorkomend als deken van Woensel. Rodolphus de Vriese, zeer waarschijnlijk dezelfde, was vanaf 1505 kanunnik van de St. Jan en in 1510 pastoor van het groot begijnhof in ’s-Hertogenbosch. Hij stierf in 1523.

1523

Arnoldus Mathei, deservitor van Rodolphus de Vries.

1534

Arnoldus Walteri, deservitor.

1536

Petrus ’s Greven, deservitor.

1537

Henricus Wilhelmi, deservitor.

1556

Antonius Michaelis, deservitor.

1559

Gijsbertus van Achel, deken van Woensel.

1562 – 1568

Petrus Marcelus Verreept, als pastoor van Gerwen en deken van Woensel, vermeld in 1562 en 1568 in welk jaar hij stierf op 13 juni.

Op zijn grafsteen staat: Hier leet begraven Heer Mercelis Verreept pastoer tot Gerwen ende landdeken van ’t concilie van Woensel, sterft a 1568 13 juni. Hij was lid der illustere Lieve Vrouwe-Broederschap te ’s-Hertogenbosch. De grafsteen heeft in de kerk gelegen tot hij als opstap voor de deur is gelegd. Inmiddels ligt de zerk weer in de kerk zonder leesbaar opschrift.

1568

Joannes Kessels.

1568

Mr. Joannes Cocx van Riethoven, student theologie, lic. bestuurder van de opleiding pedagogie De Valk in Leuven. Door het kapittel van Kortessem op 15 juni 1568 tot pastoor van Gerwen benoemd en diezelfde dag als aartsdiaken van Kempenland en als deken van Woensel voorgedragen. Na enkele weken stond hij door ruiling zijn patronaat in Gerwen af aan Wilhelmus Christiani van den Bergen van Gerwen. Deze ruilde op 27 juli 1568 zijn rectoraat van het St. Catharina- en Barbara-altaar in de parochiekerk van Helvoirt met Jan Cocx van Riethoven tegen het pastoraat van Gerwen.

1591 – 1600

Egidius (Dielis) van Merevoirt komt als pastoor van Gerwen voor in een schepenakte van 24 september 1591. Hij was afkomstig uit Helmond waarbij hij van 1593 tot 1597 tevens rector was van het St. Anna altaar. Hij stierf in 1600.

1600

Hendricus Petri werd door het kapittel van Cortessem na de dood van Egidius van Merevoirt op 4 augustus 1600 tot pastoor van Gerwen benoemd en als zodanig als aartsdiaken van ’s-Hertogenbosch voorgedragen en op diezelfde dag beëdigd. In 1601 legde hij voor de schepenen van Nuenen in tegenwoordigheid van de Heer en de Kerkmeesters van Nuenen, een verklaring af voor de wijze waarop hij die kerck van Gerwen aangevert hadde hetgeen waarschijnlijk geschiedde in verband met de portio canonica van de pastoor van Nuenen. Hij stierf in 1606.

Grafsteen van Petrus Marcelis Verreept van 13 juni 1568

1606 – 1614

Joannes van Kessel werd na de dood van Henricus Petri door het kapittel van Cortessem op 25 augustus 1606 tot pastoor benoemd en als aartsdiaken van -’s-Hertogenbosch voorgedragen. Hij ruilde in 1614 zijn pastoraat tegen het St. Barbara beneficie in Lieshout.

1614 – 1645

Jan Jansen Bernaerts geboren in Lieshout. Hij was kapelaan in Lieshout en hij ruilde met Joannes van Kessel als pastoor van Gerwen. Hij heeft samen met bisschop Zoesius het Heilig Vormsel toegediend. Hij is in 1645 waarschijnlijk in Gemert overleden.

1645 – 1648

Joannes van Kessel. Deze is de laatste pastoor tot de -reformatie. Vanaf 1648, bij de vrede van Münster, zijn alle kerken en gebouwen overgegaan naar de protestanten. Deze laatste pastoor is uitgeweken naar Gemert. De parochie is tijdelijk bij Nuenen gevoegd.

Na het concilie van Trente in 1565 is het niet langer toegestaan allerlei vervangers als pastoor te benoemen terwijl hij zelf nooit aanwezig is.

Schilderij van Theodorus Mickers met op de achtergrond de Gerwense kerk

1821 – 1843

Norbertus Josephus van Liemdt, pastoor te Gerwen tot hij op 70-jarige leeftijd terugtrad.

1843 – 1867

Theodorus Mickers, geboren in Gemert en pastoor te Gerwen tot zijn overlijden op 76-jarige leeftijd in 1867.

1867 -1884

Adrianus Godefridus van Gils, geboren in 1920 en pastoor te Gerwen vanaf 1867 tot zijn overlijden op 30 juni 1884 te Gerwen.

1884 – 1908

Petrus Wijtvliet, geboren in 1840 en vanaf 1884 tot zijn overlijden in 1908 pastoor te Gerwen.

1908 – 1911

Jacobus van der Vleuten, vanaf 1908 pastoor te Gerwen, maar hij werd al in 1911 overgeplaatst naar Nuenen om daar pastoor van Grinsven op te volgen, die vanwege ziekte afstand had gedaan van zijn functie.

1911 – 1916

Johannes Antonius Maria Peeters, afkomstig uit Grave.

Gedachtenisprentje van Adrianus Godefridus van Gils

Gedachtenisprentje van Petrus Wijtvliet

Gedachtenisprentje van Johannes Antonius Maria Peeters

1916 – 1926

Josephus Maria van Oerle

Josephus Maria van Oerle volgde in 1916 pastoor A.M. Peeters op. Pastoor Van Oerle liet het beeld van St. Clemens tegen de toren plaatsen zoals op onderstaande foto te zien is. Dit beeld werd echter in de oorlog in 1944 zwaar beschadigd. Bij het zilveren priesterfeest van pastoor Van Oerle ontving hij van de parochianen een Heilig Hartbeeld dat in eerste instantie tegenover de kerk op het pleintje stond. Later is het verplaatst naar de tuin van de pastorie en na 1967 is het overgebracht naar de nieuwe kerk.

Grafsteen van Josephus Maria van Oerle

Adrianus Maria Frenken

1916 – 1952

Adrianus Maria Frenken werd geboren in Woensel op 19 november 1879 als zoon van Johannes Frenken en Goordina Dekkers. Hij werd op 28 mei 1904 tot priester gewijd in de St. Jan in ’s-Hertogenbosch. Hij was kapelaan in Ewijk en Helmond. Op 1 april 1926 werd hij tot pastoor benoemd in Gerwen. Hij is overleden in Zeelst op 29 mei 1968.Hij hield zich al vroeg bezig met geschiedschrijving. Zo heeft hij in Helmond een aantal genealogieën van Meierijsche geslachten in een boekje over de Helmondse gilden gemaakt. Hij heeft zich ook zeer intensief beziggehouden met de geschiedenis van Helmond. Het boek echter dat hij in 1948 in Gerwen maakte: Memoriaal der dorpen en parochies Gerwen, Nuenen en Nederwetten is één van de bekendste. Bij de geschiedschrijving van de Gerwense kerk is hier dan ook intensief naar verwezen. Hij was Camerieri segret of te wel geheim kamerheer van de paus. Hierdoor kreeg hij de aanspreektitel van monseigneur. 

Grafsteen Adrianus Maria Frenken

1952 – 1970

Josephus Gerardus Maria van Griensven heeft mgr. A.M. Frenken opgevolgd. Pastoor Van Griensven werd op 8 december 1906 -geboren in St. Michielsgestel. Hij werd tot pastoor -benoemd op 18 januari 1952. Daarvoor was hij kapelaan geweest in Tilburg, St. Oedenrode en Eindhoven. Onder zijn pastoraat werd gestart met een nieuwe kerk tegenover de oude kerk. Die nieuwe kerk werd ontworpen door architect E. Nijsten uit Vught en in december 1967 in gebruik genomen. De oude kerk werd leeg achtergelaten. Hij was de eerste pastoor van de nieuwe kerk tot zijn overlijden in 1970. Hieronder ziet u zijn grafsteen.

Josephus Gerardus Maria van Griensven

1970 – 1979

C. van Groningen

C. van Groningen. Is op 61 jarige leeftijd in Beuningen overleden en in Nijmegen begraven. Hij voerde samen met dominee Gerrit Griffioen de eerste oecumenische diensten uit.

1979 – 1994 

J. van Dooren

van Dooren. Pater Jan van Dooren werd op 25 juli 1926 geboren in Oostelbeers. Hij werd tot priester gewijd in 1954 en was pater Montfortaan. Hij werkte 23 jaar als missionaris in Malawi. Na terugkomst werd hij pastoor in Bergeijk, vervolgens in Gerwen en tenslotte in een gecombineerde parochie met Nederwetten. Hij is op 12 juli 2004 in Eindhoven overleden.

1994 – 2014 

Freek Groot

Freek Groot. Pastoor Freek Groot was missionaris van de Heilige Familie en was werkzaam op Kalimantan, het vroegere Borneo, bij de Dajaks van 1964 tot 1994. Hij werd geboren op 24 april 1934 in Spanbroek (NH) en overleed op 1 april 2014 in Gerwen. Hij was pastoor van de parochie Gerwen-Nederwetten en ligt op het -parochiekerkhof van Gerwen begraven.

Op 1 april 2013 werden de parochies van Nederwetten, Gerwen en Nuenen tot één parochie gebracht met de die kerken onder de naam ’Parochie Heilig Kruis’.

Bron: Religieus Erfgoed Nuenen c.a.

Grafsteen van Freek Groot