Zoals we in de aantekeningen van Nico Nagtegaal en het Memoriaal van A.F. Frenken lezen zijn de hierna volgende personen pastoor geweest in Nederwetten. Verscheidene pastoors die tussen 1242 en 1648 hun pastoraat verzorgden en die verbleven in het klooster van Hooidonk zijn bekend geworden door teksten in documenten waar hun naam genoemd werd. Alleen de data genoemd in deze documenten geeft een aanwijzing van hun pastoraat in Nederwetten. In die tijd tot 1550 lieten de pastoors zich vaak vervangen door anderen die dit voor vaak een hongerloontje uitvoerden. Vaak gingen deze officiële pastoors naar Leuven om een pastoorsopleiding te volgen op de daar aanwezige universiteit. Dit stopte na het concilie van Trente.

Een overzicht:

1242                         Theodoricus, prior van Hooidonk

1380-1381                Godevaert van Kerckhove, pastoor van Nederwetten en rector van het klooster Hooidonk.

1405-1415                Godaert de Molner, niet residerend pastoor van Nederwetten en deken van het dekenaat van Woensel.

1422, 1423, 1427     Godefridus van der Kamp, deken van het dekenaat van Woensel in 1422 en 1423 en wordt in 1427 als pastoor in Nederwetten vermeld. Zijn                                             vervanger was Godefridus Punt.

1436-1469                Henricus Sanders van Someren, stichter van het klooster Soeterbeek; hij laat zich in 1436 tot 1438 vervangen door Theodorus Ackerbroec en in                                      1469 door Wilhelmus van Nederven.

1485                         Gerardus Lijeshout, rector en pastoor.

1510-1525                Laurens Smits, rector en pastoor.

1536                         Johannes Koex, die zich weer liet vervangen door Johannes van Zeelberghe.

1550-1553                Andreas Aubeelen, op 1 september 1550 staat er  dat hij zich heeft laten vervangen door Marcelius van Cranendonck evenals op 20 augustus                                       1551. Op 31 augustus 1553 heeft hij zich door Rodolphus Nicolai laten vervangen.

1559-1566                Johannes Elsbroeck.

1567-1571                Hubertus Arents, geboren in 1541, pastoor te Nederwetten en overleden op 15 augustus 1577.

1571-1606                Gerard Jacob van Gemert, die in 1606 sterft.

1606-1619                Jan van Roy, aangesteld op 29 december 1606 wordt in 1619 voor het eerst als pastoor vermeld in Nederwetten.

1625-1645                Jan Janssen van Roy wordt als pastoor van Nederwetten in 1625 aangetroffen en hij bleef pastoor tot aan zijn dood in 1645.

1646-1648                Gerardus Verdonk, die sinds 1636 pastoor van Someren en deken van het dekenaat van Helmond is, komt van 1646-1648                                                                         herhaaldelijk voor als pastoor van Hooidonk.

Tussen 1648, het jaar dat de kerk overgaat naar de hervormden, waren de gelovigen afhankelijk van rond reizende seculiere geestelijken. In 1683 wordt de parochie van Nederwetten toegevoegd aan de parochie van Nuenen. Tot 1703 is pastoor Johan Royakkers de pastoor van Nuenen waar Nederwetten onder valt. Vanaf 1703 tot 1717 is zijn opvolger in Nuenen Andreas de Lauwere van Gemert. In 1717 wordt Nederwetten weer een zelfstandige parochie.

1717-1721                Abraham van der Venne van Eindhoven.

1721-1740                Johannes van de Vooren.

1740-1776                Mathijs van der Reek van Helmond, begraven op 15 april 1776.

1776-1786                Berthel Bedikx van Eersel.

1786-1815                Anthonie Vervoordeldonck, geboren te Vlierden op 22 april 1739 en gestorven op 13 juli 1815.

1815-1862                Johannes Arnoldus van Asten, geboren te Lierop op 24 januari 1787, priester gewijd in 1810; pastoor te Nederwetten van 24                                                                       juli 1815 tot 1 oktober 1862. Overleden te Nederwetten op 25 september 1668.

1862-1885                Johannes Godefridus Swane, geboren op 21 juni 1819 te Waalre, priester gewijd in 1844 en pastoor van Nederwetten van                                                                         1863-1885. Hij is overleden te Nederwetten op 8 mei 1885.

Pastoor P.W.H. van Hoeck (1885-1912), bouwpastoor van de nieuwe Lambertuskerk

1885-1912

Petrus Wilhelmus Hubertus van Hoeck, geboren te Helmond op 12 maart 1839, priester gewijd te ’s Hertogenbosch op 15 juni 1867, assistent te Haaren en Casteren. Kapelaan te Aarle-Rixtel vanaf 30 september1872 en kapelaan te Veldhoven van af 18 oktober 1879 en pastoor te Nederwetten vanaf 18 mei 1885. Hij is overkleden te Nederwetten op 5 maart 1912. Pastoor van Hoeck was de bouwpastoor van de huidige St. Lambertuskerk met bijbehorende pastorie.

Pastoor Jos M.A. van Eijl.(1912-1928)

1912-1938

Josephus Martinus Arnoldus van Eijl, geboren te Tilburg op 10 maart 1867. Hij is tot priester gewijd op 26 juli 1892 en hij was kapelaan te Eersel vanaf 18 december 1892. Hij was rector te Eersel vanaf 7 november 1902. Op 18 maart 1912 werd hij pastoor te Nederwetten tot aan zijn dood op 7 maart 1938 te Nederwetten.

Pastoor A.J.M. Schellekens (1938-1944)

1938-1944     

Johannes Adrianus Josef Maria Schellekens, geboren te ’s Hertogenbosch op 8 november 1892. Hij is priester gewijd op 25 mei 1918 en was kapelaan in achtereenvolgens Zeeland, Raamdonksveer, Helmond en rector te Helmond. Hij werd pastoor in Nederwetten op 25 maart 1938 waar hij eervol werd ontslagen op 3 maart 1944. Hij is op 16 oktober 1944 in het Emmanuel-Gesticht te Son overleden.

Pastoor W.J.H. Roelofs (1944-1953)

1944-1953                  

Wilhelmus Johannes Hendricus Roelofs, geboren te Sint Oedenrode op 16 november 1898. Hij werd priester gewijd te ’s Hertogenbosch op 24 juni 1924. Hij was achtereenvolgens kapelaan in Sint Michielsgestel, Heeze, Nijmegen en Oirschot en werd pastoor in Nederwetten op 17 maart 1944 waar hij is overleden op 22 januari 1953.

Laura Sleegers in 1944 als Maria bruid met sluier, destijds onder pastoor W.J.H. Roelofs

 

Miet Sleegers als Maria bruid met sluier onder pastoor W.J.H. Roelofs in 1945

Pastoor F.J. Woestenburg (1953-1962)

1953-1962

Frederik Johannes Woestenburg, geboren op 4 januari 1909 te Enkhuizen (NH). Hij werd priester gewijd op 26 mei 1934 te ’s Hertogenbosch nadat hij het klein seminarie te Sint Michielsgestel en het groot seminarie te Haaren had gevolgd. Hij was kapelaan in Mierlo-Hout, Tilburg, Schijndel en Aalst. Hij werd pastoor te Hurwenen in 1948 en in 1953 op 9 februari pastoor te Nederwetten en ging met emeritaat in november 1969. Pastoor Woestenburg was de bouwpastoor van de kapel op Hooidonk.

Pastoor C.A. Panken (1962-1980)

1962-1980     

Cornelis Antonius Panken, geboren te Woensel op 10 juni 1911. Hij is priester gewijd op 22 mei 1937 en werd leraar aan het klein seminarie te Beekvliet. Hij werd pastoor te Nederwetten op 1 augustus 1962 en overleed aldaar op 24 maart 1980. Na het overlijden van pastoor Panken werden de pastoraten Nederwetten en Gerwen samengevoegd en werd de pastoor van Gerwen tevens pastoor van Nederwetten.

Pastoor Woestenburg op zijn zilveren priesterfeest in 1959 geflankeerd door de misdienaars. V.l.n.r.: Peter v/d Putten, Tonnie Dekkers, Toon de Brouwer, Jos Dekkers, pastoor Woestenburg, Ed Saris, Wim Renders, Piet Hoeks.

Pastoor J.P.W. van Dooren (1980-1994)

1980-1994                 

Johannes Petrus Wilhelmus van Dooren, geboren op 25 juli 1926 te Oost, West- en Middelbeers. Op 12-jarige leeftijd ging hij naar het klein seminarie van de paters Montfortanen te Schimmert in Limburg. In 1948 ging hij naar het groot seminarie te Oirschot van de paters Montfortanen. Op 28 maart 1954 werd hij te Oirschot door Mgr. Mutsaerts tot priester gewijd. Hij ging als missionaris in Malawi (Afrika) werken van 1954 tot 1977. Bij terugkeer in Nederland werd hij kapelaan in Bergeijk tot 1 september 1979. Vanaf 22 september 1979 was hij pastoor te Gerwen en op 22 juni 1980 kwam daar Nederwetten bij tot 8 mei 1994.

Pastoor F. Groot (1994-2006)

1994-2006

Freek Groot, geboren op 24 april 1934 te Spanbroek (NH). In 1948 ging hij naar het klein seminarie van de paters van de Heilige Familie te Kaatsheuvel. Van 1955 tot 1956 noviciaat te Nieuwkerk bij Goirle. Van 1956 tot 1963 ging hij naar het groot seminarie te Oudenbosch. Op 6 januari volgt daar zijn priesterwijding. Van 1964 tot 1994 is hij missionaris in Kalimantan op Borneo (Indonesië). Op 21 mei 1994 wordt hij pastoor te Gerwen en een dag later ook pastoor te Nederwetten.