1816-1840  Christianus van Will 

Hij was van 1816-1821 pastoor van Gerwen en Nuenen en na de afsplitsing van Gerwen pastoor te Nuenen tot aan zijn overlijden in 1840. Hij heeft zich sterk gemaakt om de financiën voor een nieuwe schuurkerk rond te krijgen.

Pastoor van Lent, initiatiefnemer voor de bouw van de kerk

1840 – 1879 Wilhelmus Petrus van Lent

Hij is geboren op 29 mei 1803 te Lithoijen en werd op 23 december 1826 tot priester gewijd in Münster (Duitsland).

Naast de verbeteringen aan de schuurkerk was zijn ideaal om een nieuwe H. Clemenskerk te bouwen in Nuenen en daarnaast was hij ook de initiatiefnemer voor de bouw van het klooster.

Hij mag dus met recht een bouwpastoor genoemd worden. Hij kocht hiervoor de grond op het Hei-Eind voor de bouw van de kerk. In 1869 werd door het kerkbestuur de architect Carl Weber uit Roermond aangezocht om een schetsplan voor de nieuwe kerk te maken.

Op 28 maart 1871 zegende pastoor van Lent de eerste steen en op 23 november 1872 – de feestdag van de patroonheilige Clemens – werd de kerk ingewijd. In 1873 werd een aanvang gemaakt met het afbreken van de oude schuurkerk en werden de klok en het uurwerk uit de schuurkerk naar de nieuwe kerk overgebracht.

Hij stond verder bekend als een zeer conservatief katholiek, die zich kritisch uitliet over zijn voorgangers en het ook al snel aan de stok kreeg met de gilden en stelde nieuwe gedragsregels op voor o.a. bruiloften, begrafenissen en kermissen.

1880 – 1889 Andreas Pauwels

Afkomstig uit Nieuwkuik

1889 – 1895 Wilhelmus Joannes van Dongen

Geboren in Zevenbergen.

1895 – 1911 Arnoldus van Grinsven

Afkomstig uit Zeeland.

1911-1929 Jacobus van der Vleuten

Afkomstig uit Oirschot.

1930 – 1965 Hermanus Alphons Aldenhuijsen

Afkomstig uit Volkel

 

De Vank

Hij was o.a. de initiator voor de bouw van een nieuw parochiehuis – waarvoor hij in 1939 van bisschop Mgr. Diepen toestemming kreeg – dat met de nodige problemen gebouwd is, omdat intussen eerst de mobilisatie en later de oorlog voor complicaties zorgde. Uiteindelijk werd parochiehuis  de Vank op 8 september 1940 ingezegend en officieel in gebruik genomen.

Pastoor Aldenhuijsen was een markant figuur en een begaafde man, die bijv. heel goed kon zingen en een begenadigd amateurschilder van aquarellen was. In Nuenen is een straat naar hem vernoemd.

1965 – 1969 Alphonsus Josephus Maria van Pelt

1970 – 1988 Cornelis Wilhelmus Swinkels

1989 – 2005 Henricus Antonius Maria Gerrits

2006 – heden Johannes Henricus Jacobus Maria Vossenaar

Op 1 april 2013 werden de parochies van Nuenen, Gerwen en Nederwetten samengevoegd tot één parochie met de drie kerken onder de naam Parochie Heilig Kruis.