Toen de parochie van Nuenen in 1496 een zelfstandige parochie werd – na afscheiding van de parochie van Gerwen – zijn er diverse pastoors en vervangers geweest. Volgens mgr. A.M. Frenken zijn de onderstaande personen als pastoor of plaatsvervanger (deservitor) actief geweest.

1496-?             Henrick ‘s Greven                           aangesteld bij de wederoprichting van de parochie in 1496

1536-1551       Jan Driesmans, absent                   hij verbleef in Cortessem waar hij rector was van het Sint Andriesaltaar en stierf in 1551

1536                Henricus Verlamen                          deservitor

1537                Petrus ‘s Greven                              deservitor

1551-?            Arnoldus Trocx                                  benoemd door het kapittel van Cortessem op 30 maart 1551

1553               Arnoldus Snoex                                 mogelijk pastoor maar waarschijnlijk deservitor

1553              Johannes Axelius                               residerend pastoor

1556-1580     Petrus Greven                                   residerend pastoor; waarschijnlijk was hij in Nuenen geboren

1580              Johannes Henrix                               zijn pastoraat heeft maar enkele maanden geduurd

1581-1585    Jan Janssen van der Beeck               residerend pastoor, waarschijnlijk in Nuenen geboren; berispt om zijn levenswijze

1585-1587    Johannes Segers                               kort pastoraat en na 1587 pastoor van Westerhoven

1587-1600     Mr. Henrick Geenkens                      waarschijnlijk uit Nuenen afkomstig maar was blijkbaar onregelmatig aanwezig

1600-1606    Henrick Janssen van den Venne       hij heeft rond 1606 zelf als pastoor bedankt

1607-1632    Jan Janssen Cuypers                        geboren rond 1579 te Helmond, waar hij voorheen rector van het St. Nicolaasaltaar was

1633-1636    Folcoldus van Riel                             abdijheer van Berne en geboren te Nuenen; hij deed afstand in 1636

1636-1658    Adam de Gro(o)te, alias van Grotel   geboren te Nuenen en moest al snel na zijn benoeming uitwijken naar Gemert en Boekel

de oude Clemenskerk aan de Tomakker in Nuenen op een schilderij van Vincent van Gogh

Na het ondertekenen van de Vrede van Münster in 1648 werd het uitoefenen van het rooms-katholieke geloof verboden en kwam de kerk in handen van de protestanten; dit duurde tot 1798 toen onder de Bataafse Republiek de kerk weer aan de katholieken werd teruggegeven, maar deze was toen helemaal in verval. Tijdens deze periode werden de katholieke erediensten gehouden in zogenaamde schuurkerken. De laatste (en derde) schuurkerk in Nuenen werd in 1824 in gebruik genomen en heeft dienst gedaan tot 1872.

Tekening van de laatste schuurkerk in Nuenen (ir. Max de Jonge)

Pastoors in Nuenen van 1648 tot aan het begin van de 19e eeuw

1658-1663         Egidius Royackers

1663-1683         Arnoldus Gerardi

1683-1703         Johan Royacker

1703-1724         Andreas de Lauwere                hij was sinds 1710 tevens deken van het district Helmond

1724-1739         Egidius Franciscus Colen        benoemd tot deken van het district in 1739 maar in hetzelfde jaar gestorven

1740-1763         Petrus Franciscus Verbeek

1763-1795         Henricus Raassens

1795-1816         Joannes Berkers

Bron: Het memoriaal der dorpen en parochies Gerwen, Nuenen en Nederwetten door A.M. Frenken, priester (1948)