Godefrieda (Frieda) van Gennip- van de Water is geboren in Nuenen op 16 mei 1897 en overleden in Eindhoven op 15 juli 1978

 

Vanaf haar huwelijk met Simon van Gennip in 1931 was ze woonachtig op hun boerderij aan de Broekdijk 9

Frieda van Gennip was in 1933 medeoprichtster van de Boerinnenbond van de Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond (NCB), afdeling Nuenen-Gerwen. Vanaf het ontstaan was zij voorzitster en  heeft die functie 30 jaar uitgeoefend. Bij haar afscheid in 1963 werd ze benoemd tot erevoorzitster. Zij was actief betrokken bij de heroprichting van de Boerinnenbond Eindhoven, die 23 afdelingen telde. Voorts maakte ze deel uit van het centraal bestuur van de Boerinnenbond Brabant-Zeeland.

Zij was ook medeoprichtster van de plaatselijke huishoudschool van de NCB, die gevestigd was aan de Vondelstraat in Nuenen. Ze was enige tijd voorzitster van de schoolraad.

Voormalige huishoudschool aan de Vondelstraat in Nuenen

Tevens was zij tussen 1958 en 1971 bestuurslid van de coöperatieve diepvriesvereniging ‘Nuenen’, die vier diepvrieskluisgebouwen in exploitatie had en  bekleedde lange tijd functies bij de parochieraad van de Clemenskerk-Nuenen en de Voogdijraad en Kinderbescherming afdeling Eindhoven en omstreken.

Frieda van Gennip: oprichtster Boerinnenbond Nuenen-Gerwen, Plichtsgetrouw, maar ook autonoom en progressief, Drijehornickels december 2019, lees meer