Henricus Johannes Antonius Maria (Harrie) Terwisse (Nijmegen19 februari 1936) is een Nederlands politicus van D66.

Na gymnasium te hebben gedaan op het Canisius College in zijn geboorteplaats, ging hij economie studeren aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam. Hij begon zijn loopbaan in 1963 als financieel-economisch redacteur bij de Haagsche Courant. Twee jaar later werd hij marketingmanager bij het tabakswarenbedrijf Mignot & De Block in Eindhoven.

In 1969 namen Philip Morris en Hofnar de productie van Mignot & De Block over en in dat jaar werd Terwisse marketingmanager bij Jamin. Van 1968 tot 1982 was Terwisse gemeenteraadslid in Helmond en in 1978 werd hij daar wethouder.

In december 1981 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. In maart 2001 ging hij daar met pensioen. Vanwege een voorgenomen herindeling in de regio Eindhoven-Helmond werd hij opgevolgd door een waarnemend burgemeester, Wim Ligtvoet, maar toen duidelijk werd dat die herindeling niet doorging werd deze alsnog benoemd tot burgemeester van Nuenen c.a.

De installatie van burgemeester Harry Terwisse op 19 december 1981 door wethouder/loco-burgemeester Jan Bisschops.

Harry Terwisse was daarmee de eerste burgemeester van D66-signatuur in Noord-Brabant. In maart 2001 ging hij met pensioen. Vanwege een voorgenomen herindeling in de regio Eindhoven-Helmond werd hij opgevolgd door een waarnemend burgemeester, Willem Ligtvoet, die later toch burgemeester werd omdat de herindeling niet doorging. De gemeente Nuenen c.a. zat samen met de gemeente Waalre en de gemeente Son en Breugel in een herindelingsprocedure.

Terwisse was na zijn pensionering onder meer nog actief als voorzitter van de Stichting Openbare Basisscholen Helmond en hij is na zijn pensionering in Nuenen blijven wonen.

Harry Terwisse is de 12e burgemeester sinds de vorming van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten per 1 januari 1821. Hij is de opvolger van René Gerrits.

Bij raadsbesluit op 15 februari 2001 werd drs. H.J.A.M. (Harry) Terwisse bij zijn afscheid als burgemeester op 15 februari 2001 tot ereburger van de gemeente Nuenen c.a. benoemd.

Koningin Beatrix brengt op 26-06-1990 een werkbezoek aan Nuenen. Dit gaat met name over de mestproblematiek. Hier samen met burgemeester Terwisse en commissaris van de koningin Houben .