Jhr. mr. Johannes Jacobus Smits van Oyen (Eindhovenhuis Eckart18 november 1924 – Eindhoven, 5 februari 1977) was een Nederlands politicus van de KVP.

Hij was de zoon van burgemeester jhr. mr. Johannes Theodorus Maria Smits van Oyen (1888-1978) en jkvr. Margaretha Maria Anna Michiels van Kessenich (1899-1927). Hij trouwde in 1954 met Marie Therese Augustine Jeanne Cornelie van Rijckevorsel (1927-2010), met wie hij vier kinderen kreeg.

Smits heeft gewoond op het landgoed Soeterbeek. Hij was als commies werkzaam bij het kabinet van de burgemeester van Den Haag voor hij in januari 1956 burgemeester werd van Alphen en Riel. Vervolgens was hij van 1963 tot 1977 burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Ook was hij bestuurslid en voorzitter van de KNAC.

Jan Smits van Oyen was tussen 1 maart 1963 tot aan zijn overlijden op 5 februari 1977 burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Jhr.mr. Johannes Jacobus Smits van Oyen werd in 1924 geboren te Eindhoven-Woensel op kasteel Eckart en hij is opgegroeid op kasteel Soeterbeek in Nuenen. Na zijn rechtenstudie in Utrecht werd hij in 1951 adjunct-commies bij de gemeente Den Haag.

Jonker Jan Smits van Oyen werd per 1 januari 1956 benoemd tot burgemeester van de gemeente Alphen en Riel. Per 1 maart 1963 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Smits van Oyen overleed op 5 februari 1977.

Naast burgemeester was Smits van Oyen onder meer vanaf 1956 voorzitter van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en Gilden heer van het Heilig-Kruisgilde Gerwen.

Zijn vader, jhr.mr. J.Th.M. Smits van Oyen, was burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten van 1921 tot 1931. In de periode van Smits van Oyen groeide Nuenen c.a. van 7000 inwoners in 1963 naar ruim 16.000 inwoners in 1977. Met name het plan Nuenen-Zuid met de realisatie van woonwijken als de Vallestap, Refeling en Refelingse Erven, Het Puyven, Molvense Erven en Zuiderklamp, zorgde voor een flinke groei van de gemeente.

Installatie in 1963 van burgemeester jhr.mr.J.J. Smits van Oyen. De nieuwe burgemeester houdt een toespraak bij zijn installatie. Links: een dochter van de burgemeester, en de wethouders W. Schuts en A. van Wijk.

Het gezin Smits van Oyen in 1963. Jhr. mr. J.J. Smits van Oyen is burgemeester van Nuenen van 2 maart 1963 tot zijn overlijden op 5 februari 1977. Van links naar rechts: Victoria, de heer Smits van Oyen, Marc, mevrouw Smits van Oyen , Dirk en Veronica.

Met name vanwege zijn inzet met betrekking tot de wegenstructuur en de opzet van bestemmingsplannen in dit deel van de gemeente, stelde de gemeenteraad in 1979 de naam Smits van Oyenlaan vast.

Jan Smits van Oyen is de 10e burgemeester sinds de vorming van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten per 1 januari 1821. Hij is de opvolger van Oscar Haffmans.

Hij overleed onverwacht op 5 februari 1977 in het Diaconessenhuis te Eindhoven. Zijn vader, Jhr. Smits van Oyen sr. (1888-1978) overleefde hem nog een jaar.

Bij raadsbesluit 8 februari 1977 werd aan jhr.mr. J.J. (Jan) Smits van Oyen postuum het ereburgerschap  van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten toegekend bij zijn overlijden op 5 februari 1977.

Bidprentje van Jhr.mr. Smits van Oyen