Burgemeester jhr. mr. Cornelis Thomas Jules van Rijckevorsel wordt geboren te s Hertogenbosch op 29 december 1902 en overlijdt te Den Haag op 15 december 1975. Op 7 december 1931 wordt hij tot burgemeester van Nuenen c.a. benoemd. Op 31 augustus 1954 treedt hij om gezondheidsredenen af. Hij vertrekt daarna naar Nijmegen.

Cees van Rijckevorsel was de jongste zoon van gemeentelijk en provinciaal bestuurder jhr. mr. Frans Jacob Joseph Maria van Rijckevorsel, heer van Berlicum, Middelrode en Kaathoven (1858-1935) en Marie Françoise Henriette barones de Bieberstein Rogalla Zawadzka (1864-1937). Hij groeide op op het Landgoed De Wamberg in Berlicum.

Hij studeerde rechten in Utrecht. In september 1931 trouwde hij in Vught met jkvr. Marie Christine Rudolphine Clementine van Nispen tot Sevenaer (1905-2003). In dat jaar werd hij benoemd tot burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Zij zijn de grootouders van journalist jhr. drs. René van Rijckevorsel (1961). Van Rijckevorsel zelf was een neef van Karel van Rijckevorsel.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Van Rijckevorsel in functie, ondanks zijn uitgesproken anti-Duitse houding. In 1944 weigerde hij, tegelijk met collega-burgemeesters in naburige gemeenten, om dertig dorpelingen als dwangarbeider aan te wijzen, die voor de Duitsers zouden moeten werken aan de kustverdedigingswerken in Zeeland.

Zeven burgemeesters werden gearresteerd en afgevoerd naar Duitsland, slechts een van hen overleefde deze deportatie. Door toeval ontkwam Van Rijckevorsel aan arrestatie, hij dook toen onder en werd door de Duitsers ontslagen. Na de bevrijding van Nuenen op 22 september 1944 pakte hij zijn taak weer op en bleef nog burgemeester tot 1954.

Burgemeester Cees van Rijckevorsel was burgemeester van Nuenen in de roerige oorlogsjaren. Aanvankelijk had de Duitse bezetting van Nuenen weinig consequenties voor de inwoners. Maar gaandeweg werden de bevelen van de Duitsers dwingender. Burgemeester van Rijckevorsel stond voor de taak al dan niet opvolging te geven aan deze bevelen en kwam daarbij voor steeds grotere dilemma’s te staan. Dilemma’s waarbij leven en dood dicht bij elkaar lagen…

In het kader van 75 jaar bevrijding van Nuenen hebben Brass Band Nuenen en verteller Hans Vervuurt de handen ineen geslagen. In “Aber Ich kann nicht anders” nemen zij u mee in een muzikale vertelling waarbij verdriet, blijdschap, leven, dood, verraad en heldhaftigheid allemaal de revue zullen passeren. Aan de hand van feitelijke gebeurtenissen worden de overwegingen waar Burgemeester van Rijckevorsel voor stond bijna tastbaar gemaakt.

Volledige opname van de muzikale vertelling “Aber ich kann nicht anders”, uitgevoerd op zaterdag 21 september 2019 door Brass Band Nuenen o.l.v dirigent Jan Koolen in samenwerking met Hans Vervuurt. Klik hier om de opname via YouTube te bekijken en beluisteren.

Na de bevrijding van Nuenen in september 1944 pakte hij zijn werkzaamheden als burgemeester weer op en heeft de opening van het nieuwe gemeentehuis op 5 december 1953 nog meegemaakt in de functie van burgemeester.

Inzegening van het gemeentehuis op 5 december 1953 door pastoor H.A. Aldenhuijsen.De personen van links naar rechts zijn: misdienaar J. de Rooy, zoon van de gemeentesecretaris Th. de Rooy, pastoor H.A. Aldenhuijsen en burgemeester jhr. mr. C. van Rijckevorsel.

De commissaris der Koningin in Noord-Brabant, dr. J. de Quay (links), wordt verwelkomd door de burgemeester van Nuenen, jhr. mr. C. van Rijckevorsel. Dit gebeurt bij de officiele opening op 5 december 1953.

Afscheidsvergadering van burgemeester van Rijckevorsel in 1954. Van links naar rechts: Jan van de Water, A. de Rijk, Willem Pijs, Leonard Donkers, Willem Schuts, Piet van der Linden (wethouder), André van Wijk (wethouder/loco-burgemeester), Cees van Rijckevorsel (burgemeester), Theo de Rooij (gemeentesecretaris), Coos Nolte, Harrie Raessens, Janus van den Wildenberg, Piet van den Hurk, Frans Beks, Nard Swinkels.

Op 15 december 2017 benoemde de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten oud-burgemeester Van Rijckevorsel postuum tot ereburger. Op 16 maart 2018 nam Van Rijckevorsels familie de bijbehorende oorkonde en draagspeld in ontvangst.

In de Drijehornickel van 2014-2 staat een uitgebreid artikel van de hand van Louis Bressers over burgemeester Cees van Rijckevorsel. Klik hier om dit artikel in onze beeldbank te lezen.