Willem Ligtvoet was tussen 16 mei 2003 en 1 februari 2012 burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, daarvoor vanaf 1 april 2001 waarnemend burgemeester.

Burgemeester Willem Ligtvoet in zijn werkkamer van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten in 2011

Willem Rudolf Ligtvoet werd in 1947 geboren in Den Haag. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1972 tot enkele jaren geleden was Ligtvoet lid van de Partij van de Arbeid. Vanaf 1973 was hij werkzaam bij de Agglomeratie Eindhoven en zijn rechtsvoorganger.

In 1985 werd Ligtvoet, na korte tijd werkzaam te zijn geweest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, benoemd tot burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek. Van 1994 tot 2000 was Ligtvoet burgemeester van de gemeente Oosterhout. In 2000 werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Mill en Sint Hubert. Een jaar later, in 2001, werd hij waarnemend burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

De gemeente Nuenen c.a. zat samen met de gemeente Waalre en de gemeente Son en Breugel in een herindelingsprocedure. Op 16 mei 2003 werd Willem Ligtvoet, nadat de herindelingsprocedure werd stopgezet, definitief tot burgemeester benoemd. Op 1 februari 2012 ging hij met pensioen en werd opgevolgd door Maarten Houben. Willem Ligtvoet is de 13e burgemeester sinds de vorming van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten per 1 januari 1821. Hij is de opvolger van Harry Terwisse.

Tijdens hun bezoek aan Nuenen in 2005 legden de veteranen van Easy Company ook een krans bij het monument in Nuenen. Achter burgemeester Willem Ligtvoet van Nuenen c.a. staan de veteranen vlnr: Don Malarkey, Frank Perconte, Hank Zimmerman, Roderick Bain, Norman Neitzke, Bill Maynard, Herb Suert, Bill Wingett en Amos ‘Buck’ Taylor [ foto: Peter van de Wal].

Cursisten van het Kunstencentrum CAN portretteerden Willem Ligtvoet. De portretten waren te zien in Het Klooster tijdens de laatste dag van de afscheidstournee van de burgemeester.

Bij raadsbesluit 19 december 2011 werd aan W.R. (Willem) Ligtvoet bij zijn afscheid als burgemeester op 26 januari 2012 het ereburgerschap toegekend. Hij was waarnemend burgemeester vanaf 1 april 2001 en burgemeester van 16 mei 2003 tot 1 februari 2012.

Willem Ligtvoet mag zich vanaf 26-01-2012 ereburger noemen van de gemeente Nuenen. Hij kreeg deze onderscheiding bij zijn afscheid als burgemeester van deze gemeente.

Ligtvoet was bij zijn pensionering bijna 65 jaar. Hij was ongeveer elf jaar eerste burger in Nuenen en daarvoor burgemeester in Hilvarenbeek, Oosterhout en Mill en St Hubert. Zijn afscheid van Nuenen wordt gevierd met een bijzondere raadsvergadering.

Het verslag van de uitreiking van de gouden ereburgerspeld  kunt u hier lezen; het betreft een artikel uit Rond de Linde (week 5, 2012).

Willem Ligtvoet is na zijn pensionering in Nuenen blijven wonen.

Waarnemend raadsvoorzitter mevrouw Toos van de Ven speldde de gouden ereburgerspeld bij hem op en reikte hem een oorkonde uit. Het ereburgerschap is de hoogste onderscheiding die de gemeente Nuenen kent