Theo de Rooij (1899-1968), geboren in Nuenen is ruim 40 jaar gemeentesecretaris van Nuenen geweest en heeft bij zijn pensionering het ereburgerschap van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten ontvangen.

Hij werd op 18 november 1899 geboren als zoon van smid Christiaan de Rooij, de bekende smederijfamilie uit Nuenen. Hij kwam al op jonge leeftijd als ambtenaar bij de gemeente Nuenen te werken en is daar vervolgens zijn hele werkzame leven gebleven, waarvan vanaf 1924 tot zijn pensionering 40 jaar later als gemeentesecretaris.

De gemeentesecretarie van de gemeente Nuenen rond 1928 met links de gemeentesecretaris Theo de Rooij; staande de veldwachter Antonius Pijs

Als beginnend ambtenaar krijgt hij naar aanleiding van een door hem ingezonden brief aan het Eindhovensch Dagblad een proces aan de broek, waarvoor hij uiteindelijk door de rechtbank van Den Bosch tot een boete van 25 gulden wordt veroordeeld.

In de Drijehornickels jaargang 26 nr. 1 van april 2017 is deze anekdote beschreven en aan de vergetelheid onttrokken.

Klik hier voor het betreffende artikel.

Hij is gehuwd met Mien Sliepenbeek, oorspronkelijk afkomstig uit ‘s-Heerenberg en het echtpaar kreeg 9 kinderen. Met het gezin woonde hij aan de Parkstraat 39 te Nuenen (hoek Lindelaan) en hij is daar tot zijn overlijden in 1968 blijven wonen. Dit was toendertijd een ambtswoning van de gemeente.

De gemeenteraad van Nuenen rond 1925 met zittend achteraan rechts Theo de Rooij

Ambtswoning aan de Parkstraat 39 te Nuenen

BURGEMEESTERS & NOTABELEN IN CONCENTRATIEKAMP VUGHT

Op 30 december 1943 worden er, n.a.v. een “politieke” moord op een boer in Breugel in de nabije omgeving burgemeesters en notabelen opgepakt en afgevoerd naar Vught, waar zij in het kamp moesten verblijven als gijzelaars. Bij elke nieuwe actie van het verzet zou een van hen willekeurig uitgekozen worden en gefusilleerd. Onder deze gijzelaars bevonden zich de Nuenenaren: gemeentesecretaris Theo de Rooij,en textielfabrikant Karel de Kruijff. Ook werd tegelijkertijd burgemeester Schoepp van Son en Breugel opgepakt. In het voorjaar is er door zijn Sonse vrienden in het geheim een foto van hem gemaakt achter prikkeldraad en kampuniform.

Zover kwam het nu echter nog niet. Op 30 december 1943 werden de gemeentesecretaris Theo de Rooij en de textielfabrikant Karel de Kruijff opgepakt door de Duitsers en opgesloten in het gijzelaarskamp Beekvliet in St. Michielsgestel als represaille voor de moord op een NSB’er in Son. De secretaris verbleef daar drie maanden; zijn vrouw die uit s-Heerenberg afkomstig was en vloeiend Duits sprak, wist hem toen vrij te praten. Karel de Kruijff kwam pas op 9 september 1944 vrij na opheffing van het kamp op Dolle Dinsdag.

Achter het prikkeldraad van Kamp Vught, in gevangeniskleren, staat Robert Schoepp, de burgemeester van Son. Toen hij nog in functie was, overlegde hij geregeld met een aantal burgemeesters uit Zuidoost-Brabant over hoe zij de Duitsers onopgemerkt, maar effectief, konden tegenwerken. Na de ‘politieke’ moord op een boer in zijn gemeente werd Schoepp, op 31 december 1943, opgepakt en gegijzeld door de Duitse bezetter.

Bidprentje van Theo de Rooij

Hij was een echte familieman, zowel voor zijn eigen gezin als het gezin waarin hij geboren was. Met name was hij hecht met zijn broer Sjef (de vader van Ton de Rooij, die informatie voor dit artikel heeft aangeleverd). Van zijn 9 kinderen werden drie zonen priester (2 Wereldheren en 1 Witte Pater) en 1 dochter ging eveneens het klooster in.

Tragiek bleef hem in zijn leven ook niet bespaard; zijn zoon Frans is in zee verdronken tijdens een vakantie in Italië in 1961. Van de 9 kinderen, die in het gezin geboren werden, zijn er momenteel (oktober 2023) nog 2 dochters in leven nl. Trees (Zuster Michèle) en Catrien.

Bij zijn pensionering als gemeentesecretaris na een 40-jarig dienstverband werd hij bij Raadsbesluit op 30 juni 1961 tot ereburger benoemd. en hij was daarmee de eerste ereburger van de gemeente. Zoals reeds vermeld bleef hij tot zijn overlijden in 1968 in de ambtswoning aan de Parkstraat 39 wonen.