Alleta Jacobs                          

Alletta Jacobs en Wilhelmina Drucker  waren twee vrouwen die zich als eersten in Nederland volop  emancipatorisch ingezet hebben om o.a. kiesrecht voor vrouwen te bereiken. In 1912 was de eerste Internationale Vrouwendag in Nederland.

Wilhelmina Drucker – Lensing

Heemkundekring De Drijehornick is betrokken bij de gemeentelijke straatnamencommissie.

In Nuenen c.a. zijn nu de onderstaande stratennamen genoemd naar vrouwen *:

Anna Walravenlaan 1878-1946 Lid van Vrouwen Vakbond Philips, dus…ontslag!!
Beth van de Rijtlaan 1864-1936 Lange tijd was zij baker (kraamverzorgster)
Dien de Greefplein 1839-1939 Eerste 100 jarige die een boom plantte.
Dora Ebbenhof 1917-1952 Pastorie huishoudster in Gerwen
Frieda van Genniplaan 1897-1978 o.a. 1e vz. Boerinnenbond Nuenen-Gerwen
Juffrouw Tempelmanlaan 1879-1944 1e onderwijzeres bij Openbare Lagere School
Lies de Kruijffgaarde 1900-1993 1e vrouw in de gemeenteraad van Nuenen
Margo Begemannstraat 1841-1907 Geliefde van Vincent van Gogh
Mieke Sandershof 1881-1965 Kosteres van Clemenskerk Gerwen
Sien de Grootstraat 1855-1927 Schildersmodel van Vincent van Gogh
Zuster Winkellaan 1906-1983 Kraamverzorgster van 1945-1966
Zuster Celinehof 1905-1965 Wijkverpleegster van 1939-1962

*niet in deze lijst zijn opgenomen de straten genoemd naar leden van het koninklijk huis en naar heiligen.

Beleidsregels naamgeving en adressering gemeente Nuenen c.a. 2021
Artikel 2 Criteria voor straatnaamgeving
Nieuwe straatnaamgeving kan vrij worden bepaald, rekening houdend met de volgende richtlijnen:

 1. Benoeming naar personen

Bij vernoeming van personen moet de te vernoemen persoon:

 1. Van onbesproken gedrag en onomstreden zijn;
 2. Tenminste 10 jaar overleden zijn; dit geldt niet voor een lid van het Koninklijk Huis
 3. Van groot belang zijn geweest voor de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten of de

samenleving in bredere zin;

 1. De nabestaanden hebben geen bezwaar tegen de vernoeming.
 2. De verdere in acht te nemen regels zijn:
 3. verwarring tussen namen wordt voorkomen;
 4. de namen worden kort gehouden. Bij voorkeur niet langer dan 24 karakters;
 5. de uitspraak van de naam is eenduidig. Uitspreekbaarheid is belangrijk;
 6. een laan, weg, pad, dreef, hof, gaarde, zoom of straat hebben een eigen karakter.

Daarbij moet de naamgeving aansluiten; verbastering en dubbelzinnigheid wordt voorkomen.

 1. geen straten vernoemen naar bedrijven.

Enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz.  enz. enz. enz. enz. enz. …….

 

Afsluitend van de ‘8 maart bijeenkomst’ in 2023 o.l.v. Truus Houtepen en enkele andere vrouwelijke leden van de heemkundekring, de onderstaande conclusie en aanbeveling


Ter ondersteuning
van de Nuenense straatnamencommissie bevelen wij vriendelijk doch zeer dringend aan dat er zo spoedig mogelijk vrouwen in de Nuenense straatnamen- commissie als volwaardig lid geïnstalleerd worden.

Ter inspiratie
van de Nuenense straatcommissie worden nu de onderstaande namen van vrouwen aanbevolen voor verder onderzoek.*
 
POTENTIELE STRAATNAMEN NAAR VROUWEN GENOEMD
VERZAMELDE IDEEëN:
Mien van de Burgt          † 
Kosteres in het Van Goghkerkje en laatste bewoonster van het Kostershuisje.

Jannie Stout-Booij          † 
Actief in de Protestantse gemeente o.a. dirigente v.d. Cantorij
 
Riek Sanders                    † 
1e vrouw in Straatnamencommissie.
Zeer actieve vrijwilligster in maatschappelijk en emancipatorisch Nuenen c.a.

Ans Jonkhout                   †  2013
Zette zich volop in als maatschappelijk werkster in Nuenen
en was Gemeenteraadslid van 2002-2006

De Dames Goudsmit       † 
Onderwijzeressen

Annie Nolte                      † 
o.a. schenkster van het carillon in het Van Goghkerkje

 
 
Jo van Gogh-Bongers     † 
Weduwe van Theo van Gogh en Dé vrouw die gezorgd heeft voor de wereldwijde bekendheid van Vincents schilderijen.

Paula Smits-Kunders      †       05-05-2004.
Adjunct-directrice van de huishoudschool St Agnes (nu Nuenens College).
Noor van de Linden-Beltz  †   03-11-2021
1e leken wijkverpleegkundige in 1958
———————————
Aanvullend en † ???
 
Mevr. Magis-van Dijk:      Sinds 1972  verloskundige in Nuenen

Zr. Kruidenberg ???
 
Toos van Breugel         zette zich in voor werkneemsters bij Philips