Gezellig samenzijn voor leden van de werkgroepen zaterdag 5 november 2022

De bijeenkomst voor de leden van werkgroepen van heemkundekring De Drijehornick vindt plaats  op zaterdagmiddag 5 november 2022 in de mooie ruimten van de Regenboogkerk. 

De doelstelling van deze middag is om gezellig met elkaar bij te praten en wat meer te weten te komen over de activiteiten en leden van onze werkgroepen.

Om 14 uur worden de leden ontvangen met koffie/thee en gebak. Na enige tijd als iedereen een plekje heeft gevonden, heet Roland van Pareren de aanwezigen welkom (zie foto rechts). Omdat door diverse aanwezigen wordt gevraagd: “wie is dat daar…” wordt besloten om een korte voorstellingsronde in te lassen. Nadien heeft iedereen in het kort zich kunnen voorstellen.

Het bestuur heeft de werkgroepen Historische Geografie en Archeologie & Monumenten vooraf gevraagd een korte inleiding te houden over hun activiteiten tijdens deze bijeenkomst. Tevens hebben Martin Beekhuis en Remmet van Luttervelt zich aangeboden om iets toe te lichten over de collecties en de website.

Nadat de aanwezigen zijn voorzien van een drankje en een hapje wordt de aftrap voor de inleidingen gegeven door Peter Ector (coördinator Historische Geografie), zie foto rechts. Na een pauze geeft Jan Pieter Kuiper een presentatie over de doelstelling en werkzaamheden van de werkgroep Archeologie & Monumenten.  Na deze uiteenzettingen is er voldoende ruimte om vragen te stellen waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt. Na een pauze neemt Remmet van Luttervelt (webmaster) het woord om de aanwezigen de ontwikkeling van onze website gedurende de laatste jaren te schetsen en te wijzen op de blokken op de homepage en de specifieke pagina voor de leden. Tenslotte vertelt Martin Beekhuis over het systeem dat gebruikt wordt voor onze collecties Archeologie, Archief, Bibliotheek, Historische Beeldbank  en bidprentjes.

Jan Pieter Kuiper

Remmet van Luttervelt

Martin Beekhuis

Boven: Ton Neijts (oranje trui met witte letters opdruk) heeft de volle aandacht met zijn anekdotes.

Rechts: gezellig onderonsje

Na deze inleidingen wordt er nog gezellig nagepraat waarna om ca. 16:30 uur de bijeenkomst wordt  beëindigd.  

 

Jan Cunnen en Ruud Bovens.

Foto’s van Jan Cunnen en Ruud Bovens.