De gouden jubileumviering op zaterdag14 mei 2022 in het Klooster

Op deze prachtige, zonnige en warme zaterdagmiddag werd in het Klooster het gouden jubileumfeest gevierd van heemkundekring De Drijehornick. Vanwege corona was dit feest in december jl. uitgesteld. Maar nu dan kon het volop worden gevierd.

Het Klooster was hiervoor gereserveerd. Iedereen was welkom, en speciaal waren de leden, sponsoren, naburige heemkundekringen, politici etc. persoonlijk uitgenodigd. Om half twee was men al welkom. Bij binnenkomst werden de namen genoteerd en handtekeningen geplaatst in het receptieboek. Meteen achter de inschrijftafel kon men al een kop koffie of thee nemen. Langzaam maar zeker werd het goed druk.

Dagvoorzitter Jan Vellekoop opent de feestmiddag

Programma

  • Opening, Jan Vellekoop
  • 50 jaren De Drijehornick, Roland van Pareren
    en uitreiking themanummer
  • belang van heemkundekring voor Nuenen c.a., Ralf Stutiëns
  • Theo Cuijpers, van Brabants Heem
  • belang van heemkunde, Arnoud-Jan Bijsterveld
  • wat er in 1971/72 al gebeurde, Fons LInders

Borrel op Rabobankplein

Sluiting, ca. 18 uur

Kijkje in de zaal

Voorzitter Roland van Pareren
Bij het interview over 50 jaar heemkundekring De Drijehornick in het Eindhovens Dagblad vroeg Miriam van den Nieuwenhof: “wat zouden de mensen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten gemist hebben als 50 jaar geleden de HKK niet was opgericht?”
Dan is het antwoord:
zonder uit te sluiten dat ook anderen invloed hebben gehad
De mensen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten zouden het volgende hebben gemist:
Een vereniging die zich inzet voor het stimuleren van belangstelling voor de geschiedenis en het culturele erfgoed van de eigen woonomgeving, met name die van Nuenen, het Eeneind, Gerwen en Nederwetten (inclusief de voormalige heerlijkheid Eckart die tussen 1810 en 1821 deel uitmaakte van de gemeente Nederwetten-Eckart).
Een erfgoedwaakhond in deze gemeente
45 Terugbeeldzuilen in Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind en één over de gemeentegrens in Oude Gracht Oost (vm. heerlijkheid Eckart) waar informatie te vinden is over afgebroken markante gebouwen en verdwenen buurtschappen.
Boeken zoals over het religieus erfgoed, 90 jaar kloosterleven, de straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten of de Nuejnese woordenbuukskes hadden nooit het licht gezien.
Stimulators voor de restauratie van de oude toren in Nederwetten en het blijvend zichtbaar maken van de contouren van de oude toren in de Tomakker in Nuenen.
Vele cultureel-historische lezingen over watermolens, over de Brabantse boerderij als cultuur-historisch erfgoed, over eetgewoonten in Brabant, over dominee Stephanus Hanewinckel, over legendarische Brabantse vrouwen in de Gouden Eeuw.
De organisatie van de jaarlijkse OMD (Open Monumenten Dag).
De cultuur-historische snertwandelingen aan het eind van elk jaar (de eerste van Nico Nagtegaal in het uiterste puntje van de gemeente rond de buitengrenzen van Nuenen c.a. op ’t Olen, wandelingen in en rond het kasteel Eckart, naar Aarle-Rixtel, de skeletten rond de Catharinakerk in Eindhoven of naar Neerkant en Esbeek. Na de wandeling lekker snert eten in een plaatselijk etablissement!
Het Klooster zou na het vertrek van de nonnen geen lokaal hebben gehad waar heemkundekring De Drijehornick aanvankelijk een wekelijkse inloop had (en waar Nico Nagtegaal trouw elke week zat, en vaak alleen), en daarna zou het Klooster in de voormalige kolenkelder geen heemkundekring hebben kunnen onderbrengen, later gevolgd door een verhuizing naar het voormalige koetshuis – door ons omgedoopt tot Heemhuis – van baron van Hardenbroek van de Kleinde Lindt.
Een website Drijehornick.nl met beeld en geluid: bijzondere mensen, monumenten, historische geografie, archeologie en bidprentjes, beeldbank, bibliotheek, CANON, oud schrift, bijzondere objecten.
Maar ook de oudste kadasterkaart uit 1832. Een druk op sectie A nummer 464, ofwel Soeterbeekseweg 23 en zie….informatie over de bouwer, de eigenaren van het pand door de jaren heen, foto’s van het pand en zijn bewoners, etc.
Er zou geen hulp en ondersteuning zijn als mensen meer willen weten over het historisch erfgoed. tijdens de inlooptijden, of per mail of telefoon.
Er zou dus geen vereniging zijn geweest die 50 jaar lang een constante bloei heeft gekend en stevig is geworteld in de gemeenschap van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Een vereniging die sinds de oprichting het ledental zag groeien van 21 toen tot 280 nu. waarvan er ongeveer 50 zich inzetten in werkgroepen en projectgroepen. En aldus bezig zijn met de verschillende vormen van erfgoed in NGN.
Vooruitlopend op de bijdrage van Arnoud-Jan Bijsterveld ‘is er nog toekomst voor de heemkunde? zou ik willen stellen:
Gezien de successen van heemkundekring De Drijehornick tot nu toe, is dat een garantie voor successen ook in de toekomst.

concluderend:
Het was goed dat zo’n 20 mensen in het rokerige achterzaaltje van hotel De Zwaan in december 1971 heemkundekring De Drijehornick hebben opgericht. Zij hebben de grondslag gelegd voor de bloeiende vereniging die De Drijehornick nu is geworden.
Als De Drijehornick niet was opgericht, dan zouden er ook geen 30 jaargangen zijn verschenen van het cultuur-historisch magazine Drijehornickels. Van een gestencild verenigingsblad naar een fullcolour magazine nu anno 2022.
30 jaargangen met artikelen over de Heijdehoeve in Gerwen, het station in Nuenen, de middeleeuwse waterput uit de Tomakker, de zoektocht naar een Van Gogh-locatie in Nederwetten, oorlogsbelevenissen van Jan Slegers, de Protestanten hoek, het Buijsmansven, de verborgen geschiedenis van Nune Ville, waarom een protestantse freule ruzie kreeg met een Nuenense dominee, het gemeentehuis van Nederwetten krijgt een gezicht, klompenmaker Karel Hoeks, huisarts Johan Raupp, Nuenenaar Samuel van Hoven als notaris en burgemeester van Son en Breugel, het café van Janus en Moeke Smits op d’ n Bult, Johannes Proost de rooie etser strijkt neer op de Bloemhoeve in Nederwetten,
En – niet te vergeten – themanummers als 70 en 75 jaar bevrijding, in een extra grote oplage zodat deze gratis verstrekt konden worden aan alle basisscholen en het Nuenens College.
Verder: De themanummers ‘Eckart van heerlijkheid naar gemeente Nederwetten-Eckart en verder’ (in samenwerking met de Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart) en het themanummer ‘Vredesactivist Bart de Ligt 100 jaar Nuenen uit’ (in samenwerking met de Protestantse Gemeente Nuenen) en vorig jaar 2021 het themanummer ‘NGN 200 jaar één gemeente’. Dat themanummer is gedrukt in een oplage van 3000 exemplaren. Het was GRATIS te verkrijgen in supermarkten, de bibliotheek, het gemeentehuis, etc. Ook zijn exemplaren afgeleverd bij de verzorgingshuizen Archipel De Akkers, Savant Van Lenthof en Jo van Dijkhof.
Omdat Nederwetten de ‘aanleiding’ was tot het ontstaan 200 jaar geleden van de huidige gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten – Nederwetten ging 200 jaar geleden samen met Nuenen-Gerwen – is de speciale uitgave van de Drijehornickels in Nederwetten en op ’t Olen huis-aan-huis verspreid.

En dan vandaag: een gouden jubileum, dat rechtvaardigt zeker ook een themanummer. Hier is…
Jaargang 31, nummer 1, mei 2022

het themanummer
50 jaar heemkundekring De Drijehornick
Niet alleen artikelen over onszelf, maar ook artikelen over gebeurtenissen uit ons oprichtingsjaar 1971-1972.
Zo is er aandacht voor de bouw van het winkelcentrum Parkhof, de bouw van het zwembad aan de Sportlaan, organiste Dorthy de Rooij ontvangt de Prix d’ Excellence, de festiviteiten 750 jaar Nederwetten en de afbraak van het station Nuenen op het Eeneind. Ruud Bartlema beschrijft waarom hij indertijd voor Nuenen koos om er dominee te worden. In 1972 startte Jo Klomp een winkel in stoffen en fournituren en Nederwetten vierde feest in het kader van 750-jarig bestaan, de H. Clemenskerk in Nuenen wordt gerestaureerd en er worden nieuwe wegen als de 4-baans Europalaan en de Geldropsedijk aangelegd,

De eerste exemplaren wil ik graag overhandigen aan:
Wethouder Ralf Stultiëns,
De wethouder uit ons oprichtingsjaar 1971: Godfried Schijven
Theo Cuijpers (Brabants Heem)
en de leden van het eerste uur: Frans Vinke en de bedenker van onze naam De Drijehornick: Ton Neijts

Roland van Pareren reikt het eerste exemplaar van het gouden jubileum themanummer van Drijehornickels uit aan voormalig wethouder Godfried Schijven. Hij was wethouder ten tijde van de oprichting van de heemkundekring in 1971.
Ook krijgen  wethouder Ralf Stultiëns alsmede twee van de eerste leden het themanummer uitgereikt. Dat zijn Ton Neijts en Frans Vinke.

Wethouder Ralf Stultiëns (foto links) sprak lovende woorden over heemkundekring De Drijehornick en bood voorzitter Roland van Pareren een pointer aan om uit een zak zand het cadeau op te sporen (foto rechts).
Dit leek wel het zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar uiteindelijk kwam er tevoorschijn…..
Ja, er kwam tevoorschijn de zilveren erepenning van de gemeente met de daarbij behorende oorkonde, ingelijst.
In de vitrine in het Heemhuis staan deze nu te pronken.
Brabants Heem had Theo Cuijpers afgevaardigd en bood Roland van Pareren een gedenkbord aan (foto links).

Arnoud-Jan Bijsterveld hield na de speeches een lezing over het belang van heemkunde (foto rechts).

Tenslotte neemt Fons Linders de aanwezigen mee naar 1971/72 en memoreerde diverse gebeurtenissen op humoristische wijze. Zijn moeder, ook aanwezig, knikte regelmatig goedkeurend.

Tenslotte (foto rechts) ziet u de aanwezigen van boven af op het “Rabobankplein” in het Klooster.