Algemene Leden Vergadering (ALV) heemkundekring De Drijehornick 2022

Vanwege de coronaperikelen is de ALV 2022 enkele maanden uitgesteld. Normaliter is deze vergadering altijd in februari. In 2021 werd vanwege corona overgegaan op een video die op de website werd geplaatst en door de leden gedurende enkele weken kon worden bekeken en beluisterd. Maar gelukkig dit jaar, 2022, was er weer gelegenheid om de leden fysiek te ontvangen in De Dassenburcht.

Maar bij  binnenkomst werd men al op ludieke wijze gewezen op het nog steeds dreigende gevaar: zie foto links Joke van Ouwerkerk – van Eck

Op deze algemene ledenvergadering waren 33 personen aanwezig. Na een welkomstwoord door voorzitter Roland van Pareren werden de concept-notulen van de ALV van 2021 behandeld, het jaarverslag 2022 besproken en de financiële positie door de penningmeester Jan van Stiphout uitgebreid behandeld. Ook werd de vertegenwoordiger van de Kascommissie, Jan Kamp, aan het woord gelaten. Hij sprak namens de commissie uit dat de penningmeester en het bestuur décharge kon worden verleend over 2021, waar de aanwezigen mee instemden. Ook de begroting 2022 alsmede de tarieven voor het lidmaatschap 2022 en 2023, deze laatste onder voorbehoud, werden goedgekeurd.

Na alle items waarover gestemd moest worden, werd stil gestaan bij het afscheid van Piet van den Heuvel, die na negen jaar bestuursfuncties te hebben vervuld, waarvan acht jaren als penningmeester, aftreedt. Als dank werd hem een wijnpakket aangeboden door voorzitter Roland van Pareren en werd zijn echtgenote Ton van den Heuvel – van Rooij in de bloemetjes gezet.

Daarna sprak Piet nog een bedankwoordje uit, waarna door het bestuur een voorstel werd ingediend om Peter van Ierlant te benoemen tot nieuw bestuurslid. Bij acclamatie werd Peter met een luid applaus aldus benoemd.

Piet van den Heuvel met het ontvangen wijnpakket
Peter van Ierlant (met geel colbert) voordat hij wordt benoemd
Daarna werd even stil gestaan bij de ‘toekomst’ door Jan Vellekoop.

Nadat alle vragen waren gesteld en opmerkingen gemaakt werd de ALV gesloten en was er koffiepauze. Omdat de laptop het begaf en een andere opgehaald moest worden, duurde de koffiepauze wat langer.

Foto links: Peter van Overbruggen, Gerard Megens en Jan Cunnen      Foto rechts: Gelukkig kon er nog wel een lachje af bij inleider Peter van Overbruggen. 

Na de technische onderbreking konden de aanwezigen toch nog volop genieten van de interessante en boeiende lezing van Peter van Overbruggen over “De Aardappeleters”.  Na een geslaagde avond, met veel dank aan Peter van Overbruggen, keerde iedereen weer ca. 22:30 uur huiswaarts.