Algemene Leden Vergadering (ALV) heemkundekring De Drijehornick 2023

Uitsluitend voor leden.

Noteer de datum donderdagavond 9 februari 2023 20:00 uur in De Dassenburcht.

Agenda:

1. Opening Roland
2. Concept-notulen ALV 2022 Roland
3. Jaarverslag Ruud
4. Toekomst Jan V.
5. Financiën 2022 -> 2023 Jan v. S.

a. jaarrekening 2022 en winstbestemming
b. begroting 2023
c. tarieven 2023 en 2024
d. verslag Kascommissie Jan Kamp
e. benoeming reservelid Kascommissie

6. Rondvraag Roland
7. Sluiting ca. 21:00 uur Roland

Na afloop van de ALV wordt een film vertoont én zullen Ruud (secretaris) en Remmet (webmaster) toelichting geven op onze uitgebreide website.

Aanmelding vooraf is wel nodig.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Ruud Bovens