Afscheid van bestuurslid Piet van den Heuvel

Op donderdag 21 april jl. tijdens de algemene leden vergadering  hebben de aanwezige leden afscheid genomen van Piet van den Heuvel als bestuurslid. Nadat hij gedurende acht jaren de functie van penningmeester in het bestuur heeft vervuld (vanaf februari 2013 t/m maart 2021), is hij in 2021 bestuurslid gebleven totdat er weer een vijfde bestuurslid kon worden benoemd.

Na de behandeling van het jaarverslag en de financiële verantwoording over 2021 werd stilgestaan bij het afscheid van Piet van den Heuvel. Voorzitter Roland van Pareren sprak zeer lovende woorden uit over de functie van penningmeester die Piet gedurende 8 jaren heeft vervuld. Maar ook over de uitoefening van allerlei andere functies en taken werden lovende woorden gesproken.

De echtgenote van Piet, Ton van den Heuvel – van Rooij, is als trouw Drijehornicklid altijd aanwezig bij lezingen om met de koffie- en theeverstrekking mee te helpen. Zij werd met een mooie bos bloemen bedankt voor de jarenlange ondersteuning van Piet.

Ook op deze algemene ledenvergadering gaf Ton weer acte de présence.