Maria bij het informatiebord van de waterput in de IVN-tuin

In de loop van mei 2023 vernamen we dat ons lid Maria Brokken is overleden. Ze heeft jarenlang een actieve rol gespeeld in onze werkgroep Archeologie.
Zo was zij actief bij het plaatsen van de middeleeuwse waterput van De Luistruik in de IVN- tuin in 2015 samen met IVN- en andere Drijehornick-leden en bij het project ‘Monument van de maand’ 2018 in het gemeentehuis, en vele andere projecten.
Helaas kon ze de afgelopen vier jaar vanwege gezondheidsproblemen niet meer aanwezig zijn bij onze activiteiten en ook geen bijdrage meer leveren aan de werkgroep.
We hebben met Maria heel plezierig kunnen samenwerken.
Haar brede interesse in archeologie en kunst heeft ze niet voor zichzelf gehouden maar ingezet voor de samenleving.
We zijn haar veel dank verschuldigd voor al haar werk dat ze voor onze vereniging heeft verricht.
We wensen familie, vrienden en kennissen veel sterkte en troost toe bij het verwerken van dit verlies.