Ingebonden Nuenense Kranten voor De Drijehornick

Ook dit jaar heeft onze heemkundekring weer een ingebonden jaargang van De Nuenense Krant gekregen. Vanwege de coronamaatregelen kon hoofdredacteur Maikel van der Heijden niet naar het Heemhuis komen om de twee exemplaren persoonlijk af te geven. De ingebonden exemplaren betreffen het jaar 2019. De Nuenense Krant was in dat jaar bezig met de 8e jaargang. Hoewel alle jaargangen van De Nuenense Krant digitaal zijn te raadplegen, is het voor ons als heemkundekring natuurlijk prachtig de papieren kranten in een mooi uitgevoerd boekwerk als naslagwerk te kunnen bewaren.