Welkom voor het nieuwe bestuurslid

Nadat de stemformulieren van de afgelopen Algemene Leden Vergadering ontvangen waren, bleek dat er geen tegenstemmen waren uitgebracht op het benoemingsvoorstel van Jan van Stiphout als nieuw bestuurslid van heemkundekring De Drijehornick.
Daarom werd Jan van Stiphout op de eerstvolgende bestuursvergadering welkom geheten en gefeliciteerd met zijn benoeming als bestuurslid. Omdat Jan de functie van penningmeester overneemt van Piet van den Heuvel begroette Piet zijn opvolger met een grote bos bloemen en had er de sleutels van de financiële kist en kast aan vast gemaakt.

We wensen Jan van Stiphout veel voldoening in deze functie bij onze vereniging.