15 maart 2018

BURGEMEESTER JHR. MR. VAN RIJCKEVORSEL

door Louis Bressers,

Louis Bressers is geboren in Nuenen. Hiij studeerde MO-A en -B Nederlands en doceerde aan het Strabrecht College in Geldrop. Hij publiceerde in 2005 Beekstraat-Nuenen en verschillende artikelen in De Drijehornick. Louis houdt zich nu bezig met genealogie en lokale geschiedenis.

 

 

BURGEMEESTER JHR. MR. VAN RIJCKEVORSEL

Op 16 maart zal Jhr. mr C.Th.J. van Rijckevorsel tijdens een speciale bijeenkomst in de raadszaal postuum benoemd worden tot ereburger van Nuenen.
Louis Bressers zal een voordracht houden ter gelegeheid  van deze gebeurtenis.

Jhr. Van Rijckevorsel was burgemeester van Nuenen van 1931 tot 1954. Met name tijdens de oorlog moest hij de juiste weg weten te vinden als getrouw bestuurder, die evenwel zijn opdrachten kreeg van een misdadig bezettersregime. Daarbij werd hij bijgestaan door de weinige mensen in het gemeentebestuur die nog overgebleven waren, maar steeds op de huid gezeten door de bezetters die over zijn schouder meekeken. Toen hij uiteindelijk weigerde de Duitse opdrachten uit te voeren, moest hij onderduiken.
Louis zal vertellen over zijn hele periode als burgemeester, maar de nadruk zal daarbij op de oorlogsjaren liggen.