17 januari 2019

Wonderen in het zonlicht

door: Hans van den Broek

Hans van den Broek [1949], arts uit Deurne, geeft al jaren lezingen over de geschiedenis van de geneeskunde. In ‘Wonderen in het Zonlicht’ worden door hem de raakvlakken tussen de geneeskunde en de vele wonderen uit de periode 1300 tot 1750 beschreven. Hij vond in ruim 3000 wonderen, ofwel mirakels, uit ondermeer Aarle-Rixtel, Stiphout, Handel, Ommel, Kevelaer en Scherpenheuvel, boeiende informatie over de geneeskunde uit die tijd. In deze mirakelverhalen bleken medische
wetenswaardigheden en eigenaardigheden verborgen. Zo rolden door vergelijking van met elkaar overeenkomende wonderen onverwacht vele fraaie medische vondsten uit die gegevens. Deze worden met relativerende humor voor het voetlicht gebracht.

 

Wonderen in het zonlicht

In ‘Wonderen in het zonlicht’ hoort u over genezingen van krankzinnigen die door de duivel bezeten zijn en waarbij de duivel al dan niet succesvol uitgedreven wordt. Of u hoort hoe meer dan honderd kinderen die vanaf de geboorte lam zijn toch weer gaan lopen. Maak mee dat mensen hun ontwrichtte heup zelf in de kom zetten. Zie dat bij kleine jongetjes grote liesbreuken weer in de buik terugglijden. Bekijk wat een moeder bij een kind met koortsstuipen deed. Leef mee met de eerste patiënten met syfilis in Nederland. En vooral realiseer U hoeveel honger en vooral vitaminegebrek er steeds weer geleden werd.
De wonderverhalen blijken een ware goudmijn voor de verklaring van voor ons aanvankelijk onduidelijke medische verschijnselen. Daarnaast krijgt U een goede indruk van de gang van zaken rond een bedevaart en de vele ingrijpende beloftes die onze doodzieke voorouders in hun bodemloze wanhoop aan de aanbeden heiligen deden. Die beloftes varieerden van het doen van bedevaarten met als enig voedsel water en brood tot het schenken van kostbare afgietsels van genezen lichaamsdelen in zilver of kaarsenwas. Tussen alle wonderen door komen onverwachte juweeltjes aan vergeten kennis boven water zoals over het belang van eieren, het vernoemen van kinderen naar een Heilige en het verschijnsel wisselkind.