21 maart 2019

‘Duuk’ van Hardenbroek, een bijzondere Nuenenaar

door: Lambert Vermeulen

Lambert Vermeulen heeft als directeur van de familievennootschap Van Hardenbroek, als secretaris van de stichting GGD Baron van Hardenbroek van de Kleine Lindt en als executeur testamentair van Duco een andere kijk gekregen op het leven van deze toch wel bijzondere man en wil graag anderen daar ook over vertellen.

 

‘Duuk’ van Hardenbroek, een bijzondere Nuenenaar

 Gualtherus Gijsbert Duco Baron van Hardenbroek van de Kleine Lindt is in Nuenen beter bekend als ‘Den Duuk’ of ‘Duuk van Hardenbroek’. De in 1999 overleden Baron heeft een kleine 70 jaar van zijn leven in Nuenen gewoond. Daar was hij vooral bekend door zijn wat bijzondere optreden in het publieke terrein. Er blijkt echter meer schuil te gaan achter deze man. Zowel zijn afkomst, persoonlijke eigenschappen en gebeurtenissen gedurende zijn leven hebben hem gevormd tot de persoon die hij was, maar die op die wijze juist onbekend is gebleven binnen de Nuenense gemeenschap.

    

Duco Baron van Hardenbroek van de Kleine Lindt

Het verhaal van de draagmoeder is in de media breed uitgemeten, maar de achtergronden hiervan zijn vaak onbekend. Een stichting die hij in het leven heeft geroepen om met zijn nalatenschap zekere doelen te verwezenlijken en te ondersteunen is een voorbeeld van de zaken waarover hij serieus en diepgaand had nagedacht.

‘Semper idem’ (altijd dezelfde) familiewapen Van Hardenbroek van de Kleine Lindt