21 november 2019

De Brabantse “IJzeren eeuw”

door: Hans van den Eeden

Hans van den Eeden (geboren in Breda, Ginneken) is onderzoeksjournalist/ schrijver en woont in Heusden-vesting. Hij begon zijn schrijfcarrière bij het weekblad De Groene Amsterdammer. Van den Eeden schrijft in verschillende magazines en tijdschriften over onder andere cultuurhistorie. Tevens schrijft hij voor het Brabants Dagblad. Hij heeft verschillende boeken over cultuurhistorie op zijn naam staan, als auteur of medeauteur.

De Brabantse “IJzeren eeuw”

Tijdens deze lezing staat de ontwikkeling van de Brabantse negentiende eeuw in het middelpunt. Met name wordt aandacht besteed aan de technologische en sociale vooruitgang van de Brabantse “IJzeren eeuw”.
In de negentiende eeuw veranderde Noord-Brabant langzaam van een agrarische naar een technologische samenleving. Ook schilderde Vincent van Gogh zijn aardappeleters. Verder reed de eerste trein, vonden tal van uitvindingen plaats en werden wegen verhard en aangelegd. Tevens werden kanalen en andere waterwegen gegraven. Kortom, in de negentiende eeuw werd in Brabant een omslag naar de moderne tijd
gemaakt.|
Thema’s die aan de orde komen:
 Ontwikkeling van de bevolkingsgroei;
 Agrarische sector; ontginningen;
 Bosbouw, houtteelt, boomkwekerijen en tuinbouw;
 Van agrarische naar industriële samenleving;
 Industriële ontwikkeling in Brabant;
 Van kleinschaligheid naar grootschaligheid;
 Van ambachtelijke nijverheid en huisnijverheid op weg naar industriële productie;
 Ontwikkeling Brabantse schoen- en leerindustrie, sigarenmakerijen, wolindustrie, suikerproductie,
klompenmakerijen en steenfabrieken;
 Verschil in ontwikkeling tussen steden en regio;
 Verbetering infrastructuur zoals wegen en waterwegen;
 Arbeidsomstandigheden van werklieden;
 Opkomst sociale beweging;
 Invloed van de kerk op het proces van industrialisatie.