Over oud en nieuw erfgoed in Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Erfgoedkaarten en recent archeologisch onderzoek

Over de lezing:

In 2022-2023 is gemeente Nuenen gestart met het actualiseren van het erfgoedbeleid. Hiertoe is in 2022 een klankbordgroep samengesteld met diverse belangengroepen maar ook geïnteresseerde burgers. Het gedachtengoed van de nieuwe Omgevingswet en de huidige Erfgoedwet vormen belangrijke ingrediënten van de nieuwe erfgoednota en zijn maatgevend voor de uitgangspunten voor de benadering en omgang met erfgoed.

Erfgoed vormt de basis voor ruimtelijke beleving, identiteit en diversiteit van de verschillende kernen. Deze identiteit maakt dat mensen zich thuis voelen in hun omgeving. Met het benutten en versterken van bestaande cultuurhistorische waarden willen we onze eigenheid en identiteit behouden en versterken, de beleving van onze historische kernen verbeteren en Nuenen, ook buiten Van Gogh, toeristisch op de kaart zetten.

Met het opstellen van een erfgoednota en erfgoedkaart wordt de kennis over erfgoed ontsloten en krijgt het een belangrijke plaats bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. De erfgoedkaart bestaat onder meer uit een archeologische verwachtingen- en waardenkaart en een cultuurhistorische waardenkaart. Hiermee kan de gemeente haar erfgoed een betere bescherming bieden maar er bovenal inspiratie uithalen voor de toekomst. Op deze avond zal de rijkdom van de gemeente Nuenen aan de hand van deze kaarten die toegankelijk zijn via internet  toegelicht worden.

Klik hier voor de link naar de erfgoedkaarten

Er komt echter elk jaar ‘nieuw’ erfgoed bij doordat er sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in 2007 flink wat archeologische onderzoeken hebben plaatsgevonden. Onder andere bij de Luistruik in Nuenen en Nuenen-West hebben grote opgravingen plaats gevonden. Wat hebben deze vondsten aan nieuwe inzichten over ons verleden opgeleverd? Ria zal het ons deze avond toelichten

Over de spreker

Ria Berkvens (1970) studeerde Klassieke en provinciaal Romeinse archeologie aan de Universiteit van Nijmegen. Van 1999 tot 2007 was zij werkzaam bij de gemeente Breda, waarvan de eerste jaren als projectleider van het grootschalig archeologisch onderzoek Breda-West en sinds 2003 als gemeentelijk archeoloog. Sinds 2007 werkt zij als regioarcheoloog bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (voorheen de Milieudienst van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) en verzorgt daar voor meer dan 16 gemeenten in Zuidoost-Brabant alles op het gebied van archeologie (en cultuurhistorie). In die hoedanigheid heeft ze ook vele gemeentelijke archeologische verwachtings- en erfgoedkaarten, waaronder voor Nuenen, opgesteld met daaraan gekoppeld erfgoedbeleid. Maar bovenal coördineert zij vrijwel alle archeologische onderzoeken in de regio en weet ze wat de resultaten hiervan zijn. Daarnaast is ze geboren aan de rand van de Groote Peel en nog steeds wonend in Asten.

Datum: donderdag 11 mei 2023

Locatie: Brede school De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, 5671 VP Nuenen

Aanvang: 20:00 uur