Lezing : “Koorts en Honger” door Hans van den Broek

Deze lezing wordt op donderdag 17 november 2022 om 20 uur gehouden in De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3 te Nuenen.

De Lezing “Koorts en Honger” ofwel de geneeskunde in vroeger tijd op het platteland. Hans van den Broek vertelt over de ziektes en kwalen waar onze voorouders last van hadden en aan overleden. Hij probeert het plaatje voor onze ogen op te bouwen van de geneeskunde zoals zij die hebben meegemaakt. Zijn belangrijkste bevinding is dat het merendeel van de ziektes en sterfte in vroeger tijd te wijten was aan infectieziektes en slechte of onvoldoende voeding. Hij noemt een hele rits besmettelijke ziektes die we nu in Nederland niet meer kennen. Wat dacht U van de lazarij, vierdedaagse ziekte, rode loop en de clapoiren of Venusziekte na damesbezoek? En wat te denken van de gevolgen van slecht voedsel zoals krop, antoniusvuur, scheurbuik en engelse ziekte? Hans zal ingaan op de vele soorten behandelmethodes die gangbaar waren. We noemen het aderlaten, bloedzuigers aanzetten en gebruik van magie en de hang naar getallen. Verder licht hij de praktijken van de chirurgijn, medicine dokter en vroedvrouw toe met voorbeelden over piskijkerij en schedellichting. Daarnaast zal hij iets vertellen over de wonderen die tijdens bedevaarten werden waargenomen en uitgebreid beschreven zijn. Dit alles voor zover de tijd het toelaat.

Om een goed inzicht te krijgen in de ongelooflijke hoeveelheid materiaal heeft hij de thema’s in een 30 tal onderwerpen verdeeld. De meest pakkende onderwerpen hiervan zal hij U vertellen en mee laten beleven.

Geleidelijk heeft hij in de overvloed aan medisch getinte handelingen de gangbare patronen herkend. Tijdens de lezing zal hij ingaan op de boeiende aanpak van ziektes met occulte sympatische methodes, signatuur- ofwel overeenkomende kenmerkenleer, religieuze handelingen, het in evenwicht brengen van lichaamssappen en gebruik van magische getallen. Verder bespreekt hij wetenswaardigheden over de dorpse chirurgijn-barbier, de positie van de universitaire medicine doctor.

Indien de tijd daarvoor ruimte biedt kan nog ingegaan worden op zaken als schedellichting en piskijkerij.

Hans van den Broek heeft tot zijn twintigste in Gennep gewoond en was van 1980-2015 als arts-radioloog werkzaam in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Hij geeft al ruim 25 jaar lezingen over de geschiedenis van de geneeskunde. In 2010 heeft hij een tiental artikelen hierover gepubliceerd in medisch specialistische, heemkundige of genealogische tijdschriften. Van den Broek probeert een beeld te schetsen van de geneeskunde zoals onze voorouders dit hebben meegemaakt. Zijn bevindingen heeft hij in 2010 vastgelegd in een inmiddels uitverkocht boek, getiteld “Koorts en Honger”.