Lezing : “Archeologisch onderzoek” door Martijn Bink

Deze lezing wordt op donderdag 20 oktober 2022 om 20 uur gehouden in De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3 te Nuenen.

Tijdens de lezing zal eerst een introductie worden gegeven over het werk van een archeologisch bedrijf. Wat houdt archeologisch onderzoek eigenlijk in, en waarom moeten er iedere keer als iemand iets wil bouwen archeologen komen kijken? Hoe ziet zo’n archeologisch onderzoek er nou eigenlijk uit en wat gebeurt er met al die dingen die de archeologen vinden?

Vervolgens zal worden ingegaan op de resultaten van twee opgravingen die (mede) door VU-hbs archeologie in Nuenen zijn uitgevoerd: De opgravingen aan de Luistruik en de opgraving aan het Witte-Hondpad.

Aan de Luistruik werd onder andere een nederzetting uit de Volle Middeleeuwen (1000-1250 na Chr.) opgegraven. Eén van de gebouwen in deze nederzetting was in gebruik als smidse. Aanwijzingen voor smeden in middeleeuwse nederzettingen zijn zeer zeldzaam.

Aan het Witte-Hondpad is een zogenaamde tiendschuur opgegraven. Een tiendschuur is de plaats waar lokale belastingen (de tienden) worden verzameld en opgeslagen. Bij deze tiendschuur is ook een kuil met een bijzonder vondstcomplex aangetroffen dat uit de periode van de Gelderse oorlogen of de Tachtigjarige Oorlog dateert. Het complex bestaat uit een complete kan en meerdere gereedschappen van ijzer.

U bent van harte welkom donderdagavond om 20 uur. De toegang voor leden is gratis; voor niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.