Bespreking concept boek Jan de Kruijff (Joost de Kruijff, Roland, Joke, Louis en Ruud)